ING: ‘relatie met intermediair weer langzaam beter’

ING lanceert platform voor MKB-financiering

‘Het gaat langzaamaan weer beter tussen ons en het intermediair.’ Dat stelde Hidde Coebergh, directeur Hypotheken bij ING Bank dinsdag op het ING Hypothekenevent in Amsterdam.

Vorig jaar verliep de samenwerking tussen ING en de tussenpersonen nogal stroef. Veel intermediairs waren niet tevreden en konden dit uiten in een aantal roadshows die ING in 2016 organiseerde. ‘We hebben daar goed naar u geluisterd’, aldus Coebergh. ‘En we hebben maatregelen genomen om beter aan te sluiten bij de wensen van het intermediair. Er zijn qua productaanbod keuzes gemaakt voor verruimingen van de leencapaciteit, voor de looptijd en voor mogelijkheden voor senioren. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in onze processen zodat we snellere dienstverlening kunnen leveren.’ En dit heeft volgens Coebergh resultaat gehad. ‘Het gaat langzaamaan beter, hoewel we er nog lang niet zijn. Wel herstelt ons marktaandeel krachtig. En we willen verder groeien in marktaandeel. We kijken daarbij uitdrukkelijk naar het intermediair en dat blijft voorlopig zo.’

Advies
Volgens Coebergh ligt de toekomst voor financieel advies in een combinatie van enerzijds extreem digitaal en anderzijds extreem persoonlijk. ‘Die twee moet je met elkaar verbinden. Door de technologische ontwikkelingen veranderen de verwachtingen van klanten. Het moet allemaal sneller en techniek kan adviseurs daarbij helpen. Als ING doen we op dit punt samen met intermediairs een aantal pilots, zoals het delen van data. Aan de andere kant zie je dat de klantbehoeftes veel minder veranderen. Dat raakt aan het emotionele aspect en de echte interactie met de klant.’

Woningmarkt
In de presentatie van Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, kwam naar voren dat ING verwacht dat het pakket aan maatregelen van het kabinet kan leiden tot extra leencapaciteit. Bij de meeste inkomensgroepen gaat het dan om tien- tot vijftienduizend euro. ‘Dat geeft ruimte voor verdere prijsstijgingen op de woningmarkt’, vindt Blom. De Nederlandse woningmarkt is volgens de hoofdeconoom niet oververhit, met uitzondering van Amsterdam. ‘In de rest van Nederland ligt het aantal transacties op een normaal peil. Wel is er sprake van een tekort aan woningen. Volgend jaar loopt dit op tot 190.000 woningen.’

Effecten
Uit een enquête onder ING-klanten bleek vorige maand dat veel consumenten verwachten dat de maatregelen voor de hypotheekrenteaftrek en de ‘aflosboete’ negatief zullen uitpakken voor de woningmarkt. Maar volgens Blom valt dit uiteindelijk mee. Voor de mensen met een inkomen van meer dan €68.000 is er inderdaad sprake van een negatief effect, maar Blom tekent daarbij aan dat het maar om 6% van de bevolking gaat. ‘Bij de €68.000-minners is het effect eerst positief en daarna min of meer stabiel. In combinatie van de belastingverlagingen is het totaalplaatje dan wel beter.’ Het afbouwen van de wet-Hillen zal volgens haar in absolute bedragen niet veel gevolgen hebben. Enigszins informeel sprak zij uit wat binnen de financiële sector wordt gedacht over dit voorstel: ‘tegen de tijd dat het daadwerkelijk pijn begint te doen, zijn veel ouderen al overleden.’

GEEN REACTIES