Inflatie in 2022 10%; in december iets lager dan in november

Inflatie in 2022 10%; in december iets lager dan in november

In december 2022 is de inflatie uitgekomen op 9,6%. Dat is iets lager dan in de maand ervoor: in november waren consumentengoederen en -diensten 9,9% duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. De inflatie over heel 2022 is 10,0%, tegen 2,7% in 2021. Daarmee is de prijsstijging op jaarbasis in 2022 nog net iets lager dan in het jaar met de hoogste inflatie: in 1975 stegen de prijzen met 10,2%. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Energie

Een groot deel van de stijging van de prijzen is het gevolg van de hogere energieprijzen. Elektriciteit, gas en stadsverwarming waren in 2022 gemiddeld 114% duurder dan in 2021. In de totale inflatie telt dit mee voor 4,6 procentpunt. In december zorgde de prijsstijging van energie juist voor een verminderde inflatie. Energie was in die maand 52% duurder dan in dezelfde maand in 2021 terwijl dat in november nog 70% was. De tegemoetkoming in de energiekosten die de meeste huishoudens in november en december ontvingen, is niet meegerekend in de prijsverandering omdat dit gezien wordt als inkomenssteun. Het prijsplafond dat per 1 januari ingaat is wel direct van invloed op de prijzen die consumenten betalen, dus deze zal wel meegenomen gaan worden.

De prijsstijging van energie is deels zo hoog door de manier waarop het CBS deze berekent. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van alleen nieuwe contracten. Huishoudens die in 2022 nog een vast contract voor gas en elektriciteit hadden, merken echter nog niets van de prijsverhogingen. Daar is in het inflatiecijfer geen rekening mee gehouden. Het CBS werkt momenteel aan een nieuwe, meer verfijnde methode voor het bepalen van de invloed van de prijsveranderingen van energie op de inflatie.

Voedingsmiddelen en motorbrandstoffen

Twee andere zaken die veel consumenten direct in hun portemonnee voelen, zijn de veranderingen van de prijzen van levensmiddelen en van brandstof. In de supermarkt betalen we in 2022 gemiddeld 10,8% meer dan een jaar eerder en aan de pomp 18,1% meer. Motorbrandstoffen waren in 2021 ook al 16,8% duurder geworden. In december 2022 was er echter sprake van een prijsdaling van 7,0% ten opzichte van het jaar ervoor.

Voeding daalde in 2021 nog licht in prijs (0,2%). In december 2022 ging het echter hard: de prijzen stegen met 17,0% ten opzichte van december 2021. In november was de prijsstijging 15,7%. De boosdoeners zijn vooral brood- en graanproducten, kaas en kwark.

Loonstijgingen blijven achter

Eerder cijfers van het CBS lieten zien dat in 2022 de cao-lonen gemiddeld met 3,2% omhoog waren gegaan. Dit is aanzienlijk lager dan de stijging van de consumentenprijzen. Daarom is te verwachten dat de lonen in 2023 harder zullen gaan stijgen. Het minimumloon is per 1 januari 2023 al verhoogd met zo’n 10% en vakbond FNV kondigde in november aan voor 2023 te komen met een looneis van 14,3%.

Bron: CBS cijfers over december 2022 en heel 2022

GEEN REACTIES