Indexatielabel mag maar hoeft niet

Alle pensioenuitvoerders mogen zelf de inschatting maken of het opnemen van het label bijdraagt aan het begrip van de deelnemer over de toeslagverlening. Dat heeft de AFM laten weten in haar Nieuwsbrief voor Pensioenuitvoerders van februari 2011.

De toezichthouder had in de wetgevingsbrief aan de minister van SZW aandacht gevraagd voor het feit dat het toeslagenlabel in bepaalde situaties geen goed beeld geeft van de waardevastheid van het pensioen. De minister heeft hier als volgt op gereageerd:

‘Op basis van de resultaten van de evaluatie van de informatiebepalingen van de Pensioenwet wordt bezien of het indexatielabel voldoende effectief is danwel afgeschaft moet worden. Het label is bedoeld om een structureel beeld te geven over de te verwachten indexatie voor de komende 15 jaar. In het licht van de inrichting van nieuwe pensioencontracten waarover door sociale partners gesproken wordt is het echter de vraag of het label op dit moment aan die lange termijn doelstelling kan voldoen. Het is niet de bedoeling dat het label eerder tot verwarring dan tot bruikbare informatie van de deelnemer leidt. Daarom kan ik aanvaarden dat pensioenfondsen, totdat nadere besluitvorming over het voortbestaan van het label heeft plaatsgevonden, zelf de afweging maken of het indexatielabel bijdraagt aan de kwaliteit van de informatievoorziening aan hun deelnemers.’
“Dit betekent”, schrijft de AFM, “dat alle pensioenuitvoerders (ook de pensioenverzekeraars) vanaf dit moment zelf de inschatting moeten maken of het opnemen van het label op de daartoe aangewezen documenten bijdraagt aan het begrip van de deelnemer over de toeslagverlening. Een pensioenuitvoerder kan dus ook de keuze maken om het toeslagenlabel niet op te nemen. De AFM zal in dat geval niet handhavend optreden.”

Wat betreft de voorgeschreven teksten van de voorwaardelijkheidsverklaring uit de toeslagenmatrix geldt dat afwijkingen hiervan nog steeds vooraf ter goedkeuring aan de AFM moeten worden voorgelegd.

Ga hier naar de nieuwsbrief (externe link).

GEEN REACTIES