Inboedelwaardemeter 2014 inclusief toelichting

De Inboedelwaardemeter is een hulpmiddel voor verzekeraars en intermediairs om op een eenvoudige en objectieve manier de globale waarde van een inboedel vast te stellen.

De vernieuwde Inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars is het resultaat van een grondig onderzoek en analyse door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, waarbij ruim 750 huishoudens betrokken zijn geweest.

Omdat de Inboedelwaardemeter een globale uitkomst oplevert, is deze niet geschikt als verzekerd bedrag in een open polis. Daarom wordt verzekeraars geadviseerd om – als ze gebruikmaken van deze methode – dit uitsluitend te doen in combinatie met producten met een garantie tegen onderverzekering òf met duidelijke informatie over de gevaren van onderverzekering en mogelijke oververzekering.

Handvatten inboedel-opstal

In juni 2011 publiceerde het Verbond de circulaire Handvatten inboedel-opstal.

Naast een gewenste gedragslijn bij het bepalen van welke verzekeraar dekking verleent, bevatten de handvatten een lijst van zaken.

De meeste polisvoorwaarden geven een beperkte omschrijving van het begrip gebouw en het begrip inboedel. Dat kan tot interpretatieverschillen aanleiding geven. Daardoor komt het in de praktijk voor, dat het bij schade voor een verzekerde onduidelijk is tot welke verzekeraar hij zich dient te wenden, dan wel dat verzekeraars onderling van mening verschillen over de vraag wie dekking dient te verlenen.

Achterliggende gedachte van de circulaire is dat verzekerde niet tussen wal en schip terechtkomen: óf de verzekeraar van het gebouw, óf de verzekeraar van de inboedel verleent dekking, maar niet geen van beiden.

Daarom formuleert de handreiking voor voorkomende gevallen een gedragslijn in de vorm van handvatten.

Om deze handvatten in de praktijk gemakkelijk hanteerbaar te maken, is een lijst van zaken bijgevoegd, waarop is aangegeven welke verzekeraar – met inachtneming van het gestelde in de tekst – dekking dient te verlenen.

GEEN REACTIES