Inboedelwaardemeter 2013

De Inboedelwaardemeter is een hulpmiddel om op eenvoudige en objectieve wijze de globale waarde van een inboedel vast te stellen.

De Inboedelwaardemeter is een hulpmiddel, dat door het Verbond van Verzekeraars geheel vrijblijvend ter beschikking wordt gesteld. Deze Inboedelwaardemeter kan worden gehanteerd door verzekeraars en assurantietussenpersonen om op eenvoudige en objectieve wijze de globale waarde van inboedels vast te (laten) stellen.

De vernieuwde Inboedelwaardemeter is het resultaat van grondig onderzoek en analyse door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, waarbij ruim ruim 750 huishoudens betrokken zijn geweest.

Omdat de Inboedelwaardemeter een globale uitkomst oplevert, is deze niet geschikt als verzekerd bedrag in een open polis. Daarom wordt verzekeraars geadviseerd om – indien gebruik wordt gemaakt van deze methode – dit uitsluitend in combinatie te doen met producten met een garantie tegen onderverzekering òf met duidelijke informatie over de gevaren van onderverzekering en mogelijke oververzekering.

GEEN REACTIES