IASB publiceert nieuwe IFRS-voorstellen

De IASB heeft een ‘exposure draft’ ter consultatie aan marktpartijen voorgelegd inzake verslaggevingsregels van verzekeringscontracten.

Het voorstel voorziet in een gestandaardiseerde International Financial Standard (IFRS Reporting), die door alle verzekeraars, in alle landen, kan worden toegepast voor alle soorten overeenkomsten op een consistente basis .Toen de IASB in 2001 werd opgericht waren er geen internationale financiële verslaggevingseisen voor verzekeringscontracten.
In 2004 introduceerde de International Accounting Standards Board (IASB) IFRS 4 Verzekeringscontracten een interim-standaard die toestond dat veel in de praktijk gegroeide verslaggevingsmethoden naast elkaar konden blijven bestaan. Daarnaast werd een meer omvattende tweede fase van het project aangekondigd. De voorstellen die vandaag zijn gepubliceerd zijn het resultaat van dat onderzoek .

Bij het ontwikkelen van de voorstellen die vandaag zijn gepubliceerd, heeft IASB rekening gehouden met de meer dan 160 ontvangen schriftelijke commentaren. De IASB staat open voor commentaar op het ter consultatie voorgelegde document tot 30 november 2010.

Alles over de IFRS Verzekeringscontracten (externe link)

GEEN REACTIES