Hypothekenomzet daalt in 2012 met 12 procent

IG&H verwacht dat de hypothekenomzet in 2012 daalt met 12% naar 53 miljard euro. Het aantal hypotheken daalt met 5% naar 230.000.

Dit schrijft IG&H in de Hypotheekupdate jaaroverzicht 2011.

De omvang van de hypotheekmarkt is in 2011 ten opzichte van het hoogtepunt in 2006 zowel qua omzet als het aantal verkochte hypotheken meer dan gehalveerd.

De daling in het aantal verkochte hypotheken komt voornamelijk door de daling van het aantal verkochte woningen, van 126.000 in 2010 tot 121.000 in 2011, een daling van 4%. Ook het aantal oversluitingen daalde, van 91.000 in 2010 tot 88.000 in 2011. Het volume aan oversluitingen is wel gelijk gebleven, waarmee het gemiddelde oversluitbedrag iets hoger ligt dan in 2010.

De hypotheekomzet daalde met 4% en het aantal verkochte hypotheken met 5%. De gemiddelde hypotheeksom was daarmee in 2011 licht hoger dan die in 2010. Gezien de dalende huizenprijzen, aangescherpte verstrekkingsnormen en tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting lag een daling van de gemiddelde hypotheeksom in 2011 voor de hand. De gemiddelde hypotheeksom in het vierde kwartaal is wel met 5% gedaald ten opzichte van het derde kwartaal 2011 en ligt flink onder het jaargemiddelde.

IG&H ziet “momenteel geen enkel zicht op herstel van de hypotheekmarkt. De situatie verslechtert alleen maar verder. Het vierde kwartaal 2011 kende minder verkochte woningen, een lager aantal verkochte hypotheken en een lagere gemiddelde hypotheeksom. De economische crisis, het lage consumentenvertrouwen en de proefballonnetjes over de woningmarkt voorspellen een somber 2012 voor de hypotheekmarkt.”

Op basis van deze ontwikkelingen verwacht IG&H voor 2012 een verdere krimp van de hypotheekomzet en het aantal verkochte hypotheken naar € 53 miljard en 230 duizend verkochte hypotheken. De gemiddelde hypotheeksom zal naar verwachting nog verder dalen dan in het vierde kwartaal naar ongeveer € 230.000.

Marktaandelen

Argenta Spaarbank en Obvion zijn beide 2% gestegen. Obvion neemt nu de vijfde plek in de top 10 in.

Van de grootbanken steeg ABN AMRO 1% en won Rabobank beperkt, terwijl ING Bank wat terrein verloor.

ABN AMRO en ook haar label Florius hebben na een minder eerste half jaar een sterke groei laten zien in de tweede helft van 2011. Beide partijen presteerden vooral in het vierde kwartaal zeer goed.

Eind 2011 heeft BNP Paribas aangekondigd de Nederlandse markt geheel te verlaten vanwege funding problemen. Andere labels hebben daardoor een plaatsje gewonnen.

Aegon heeft vooral in het eerste half jaar groei laten zien t.o.v. 2010, maar heeft in de tweede helft van 2011 aanzienlijk minder productie binnengehaald.

Somber

Over de vooruitzichten in 2012 is IG&H (en zij niet alleen) somber:

“Voor 2012 zien we een verdere verslechtering van de markt optreden tot naar verwachting

€ 53 miljard (-12%). Een deel van deze daling zal worden veroorzaakt door dalende huizenprijzen. Het aantal verkochte hypotheken zal daardoor beperkter dalen (met 5%) naar 230.000. 
We verwachten dat de huizenprijzen het komende jaar nog verder zullen dalen met zo’n 4%. Dalende huizenprijzen verbeteren de betaalbaarheid van woningen, maar kunnen ook afwachtgedrag op verdere prijsdalingen stimuleren.

Als er ooit maatschappelijk draagvlak is geweest voor aanpak van de woningmarkt door de overheid dan is het nu. Gezien de huidige coalitie biedt dit echter geen enkele garantie voor actie vanuit de politiek .

Zelfs met een ‘deltaplan woningmarkt’ van de overheid is de woningmarkt er nog niet. Uit onderzoek van IG&H onder 600 consumenten blijkt dat 63% van de woningbezitters niet zal gaan verhuizen als ze met een restschuld blijven zitten. Banken moeten in 2012 ook een stap zetten om dit probleem op te lossen, want op dit moment heeft zo’n 25% van alle hypotheken onderwaarde op basis van WOZ-waarde.

Klanten met onderwaarde zullen naar verwachting ook in 2012 moeite hebben hun hypotheek elders onder te brengen. Door beperkte funding zullen aanbieders selectiever zijn aan de poort en proberen alleen de beste klanten binnen te halen, waarmee een grote groep Nederlanders ‘vastzit’ in zijn hypotheek.

Het fee-advies zal naar verwachting het provisie-advies vrijwel volledig wegdrukken, vooruitlopend op het provisieverbod op 1 januari 2013. IG&H verwacht dat banken een lagere prijs voor advies gaan hanteren, waardoor zij distributiemarktaandeel gaan veroveren ten koste van intermediairs.”

Hypotheekadvies

Klanten zijn niet op de hoogte wat ze betalen voor hypotheekadvies, zo blijkt uit onderzoek dat IG&H in januari 2012 hield onder 600 consumenten met een hypotheek.

Meer dan 40% van deze klanten geeft aan niet te hebben betaald voor advies.

Door sterke daling van het aantal transacties en de opbrengsten per hypotheekadvies is de markt voor advies ingestort en neemt de concurrentie fors toe, ten opzichte van 2007 is 70% van het marktvolume verdwenen.

GEEN REACTIES