Hypotheekproduct van het jaar wordt Hypotheek Award

Niet alleen productvernieuwing, maar ook innovaties op o.m. het gebied van bedieningsconcepten, klantgericht handelen en informatieverstrekking komen voor de Award in aanmerking.

“De markt maakte al een aantal jaren geleden de omslag van productdenken naar het behartigen van de belangen van nieuwe en bestaande klanten. Dat wij daar oog voor hadden blijkt wel uit de nominaties van de afgelopen drie jaar”, zegt Hedwig Dros, voorzitter van de Advisory Board 2013. Naast productvernieuwing nomineerden wij organisaties die hun bedieningsconcepten vernieuwden, betere mogelijkheden boden aan hun klanten, oplossingen leverden voor klanten met betalingsachterstand en hun informatieverschaffing steeds meer loskoppelden van de eigen producten.” Die ontwikkeling is nu ook terug te vinden in de naamwijziging van de Award. “Best een moedige stap van de organisatoren”, vindt Hedwig Dros, “omdat het ‘IIR Hypotheekproduct van het Jaar’ in de markt een begrip was geworden.

De Advisory Board heeft een long list samengesteld die nog tot uiterlijk 26 november aangevuld kan worden. Waar let de ‘jury’ vooral op?

“We kijken er natuurlijk naar dat een product of concept dat voor nominatie wordt voorgedragen niet meer van hetzelfde is, maar een echt innovatief element bevat. De ontwikkelingen volgen elkaar erg snel op. Toch zijn er aanbieders en adviseurs die knap weten in te spelen op de actuele omstandigheden en op de wijzigingen in de regelgeving die er vrijwel zeker aankomen. De partijen die in dat verband toegevoegde waarde weten te bieden voor de consument kunnen zeker voor de Award in aanmerking komen.”

Kan Hedwig Dros dit illustreren met een concreet voorbeeld? “Ik kan natuurlijk nog niet vertellen welke initiatieven de uiteindelijke nominatie wel of niet gaan halen”, antwoordt ze, “maar in zijn algemeenheid kan ik wel een voorbeeld geven. Het is vrijwel zeker dat hypotheken die na 1 januari 2013 afgesloten worden alleen voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking komen als annuïtair wordt afgelost. Er zijn aanbieders en adviseurs die daar nu al de nadruk op leggen, dus eerder dan strikt noodzakelijk is. Een op een dergelijke manier pro actief inspelen op komende ontwikkelingen is zeker innovatief te noemen. Datzelfde geldt voor initiatieven die financieringsmethodes eenvoudiger maken. Denk daarbij aan (deel)financiering door de ouders of crowdfunding. Er wordt wel gezegd dat de financieringsmogelijkheid steeds verder op slot komt.

Daar staat tegenover dat er partijen zijn die creatief bezig zijn de deuren toch open te houden. Naar dat soort oplossingen kijken we ook.”

Als laatste voorbeeld noemt ze het komende provisieverbod. Partijen hebben niet alleen nagedacht over nieuwe verdienmodellen, maar die ook ingevoerd. Ook dergelijke vernieuwingen kunnen award-waardig zijn.”

Moeten we concluderen dat de productvernieuwingen geheel naar de achtergrond zijn verdwenen? “Absoluut niet. Ze zijn misschien niet meer zo revolutionair als tijdens de invoering van de hybride hypotheek. Maar er vinden nog steeds vernieuwingen plaats die in het belang van de klant zijn doordat ze inspelen op de actualiteit. Zoals het regelen van een mogelijke restschuld of het makkelijker maken om extra af te lossen. Zaken waaraan minder gedacht werd toen de huizenprijzen bleven stijgen, maar nu voor de geldlener steeds belangrijker worden.”

Een uitgebreid scala van initiatieven dus waaruit de Advisory Board, die naast Hedwig Dros bestaat uit Ruud de Bruijn, Arnold Klamer en Awardwinnaar 2012 Joost Melis, de kanshebbers moet nomineren. Tijdens het Hypotheken Event zullen de deelnemers uiteindelijk de winnaar kiezen.

Nominaties kunnen tot uiterlijk 26 november voorgedragen worden. Neem daarvoor contact op met Cathelijn Kroeze, 020-5805405 of mail naar c.kloeze@iir.nl.

GEEN REACTIES