Huurprijs woning benadert gemiddelde hypotheeklasten

Van de huurders heeft 75% nog nooit een vergelijking gemaakt tussen de kosten voor een huur- en een koopwoning.

De gemiddelde huurprijs van een woning komt door de actuele ontwikkelingen erg dichtbij de gemiddelde hypotheeklasten te liggen. Doordat de meeste huurders geen vergelijking maken tussen de kosten voor een huur- en een koopwoning blijven zij in hun huurhuis zitten en gaat de betere koopwoning aan hun neus voorbij. Dit blijkt uit onderzoek van Panelwizard, in opdracht van De Hypotheekshop.

‘Vrijheid’ of ‘investering’

De huren van woningen blijven gestaag stijgen, terwijl de prijs van een koopwoning de laatste jaren aanzienlijk is gedaald. Naast de landelijke waardedaling van koopwoningen is de rente nu ook extreem gunstig om een woning te kopen. De gemiddelde hypotheek onder starters tussen 20-29 jaar oud is € 178.000,-. Bij dit bedrag hoort het eerste jaar een maandlast van € 626,-, terwijl de gemiddelde huur momenteel al op € 548,- ligt. Drie kwart (74%) van de huurders geeft echter aan er zeker van te zijn binnen nu en een jaar geen woning te gaan kopen.

Lodewijk van der Heijden, directeur van De Hypotheekshop: ‘Huurders hebben onvoldoende zicht op hun eigen financiële situatie en de verschillende financieringsmogelijkheden. Ruim een derde (37%) van de huurders vindt een hypotheek een beperking van zijn vrijheid en gaat daarom niet over op een koopwoning. Aan het einde van de rit blijven zij echter wel met lege handen achter.

Ondanks dat er bij een koopwoning vaak aanvullende verzekeringen moeten worden afgesloten, levert het ‘investeren’ in een koophuis na dertig jaar veel meer op. Mensen moeten weloverwogen de afweging tussen ‘vrijheid’ en ‘investering’ maken om niet een dief van de eigen portemonnee te zijn.’

Voors en tegens

Uit het onderzoek blijkt ook dat niet alleen ‘vrijheidsbeperking’ huurders er momenteel van weerhoudt om een woning te kopen. De helft (47%) geeft aan geen financiële zekerheid te hebben, 47% denkt onvoldoende eigen middelen te hebben om te kunnen kopen en 30% vindt een koopwoning te duur.

Van der Heijden: ‘Opvallend om te zien is dat twee derde (64%) van de huurders aangeeft dat het zonder vaste baan onmogelijk is om een woning te kopen, terwijl er voor bijvoorbeeld zzp’ers vaak goede financieringsmogelijkheden voorhanden zijn. Het is daarom voor veel huurders interessant om de voors en tegens eens een keer goed op een rijtje te zetten.’

GEEN REACTIES