Hoorzitting privatisering WGA

Woensdag 29 september houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over de toekomst van de WGA. In deze hoorzitting komen niet alleen de tekortkomingen van het huidige hybride stelsel aan de orde, maar ook de vraag op welke wijze de belangen van werkgevers en werknemers in de toekomst het beste geborgd kunnen worden.Het Verbond van Verzekeraars is ervan overtuigd dat ziekte en arbeidsongeschiktheid het beste in één integrale private keten kunnen worden aangepakt. Ook het inmiddels demissionaire kabinet Balkenende 4 was die mening toegedaan en heeft dat vastgelegd in het regeerakkoord. Tot daadwerkelijke privatisering is het nog niet gekomen, omdat een daartoe strekkend wetsontwerp nog niet bij de Tweede Kamer is ingediend.

GEEN REACTIES