Hoogervorst over pensioencommunicatie

AFM-voorziitter Hans Hoogervorst: “De pensioenfondsen geven dubbelzinnige signalen af, waarin zij de problemen bagatelliseren.”

In een toespraak op het APG-seminar ´Communicatie over onzekerheid´ ging Hans Hoogervorst, bestuursvoorzitter van de AFM, in op het belang van eerlijk en realistische communicatie over de verwachte uitkeringen, de kosten van pensioenfondsen en de kwaliteit van pensioenregelingen. Hij pleitte onder meer voor een Financiële bijsluiter waarin deze gegevens staan. Daarnaast wees hij op het grote belang van de solidariteit tussen jongeren en ouderen voor het voortbestaan van het stelsel.

Enkele uitspraken

  • De pensioenfondsen geven dubbelzinnige signalen af. Aan de ene kant wordt erkend dat "er iets aan de hand is met onze pensioenen". Maar aan de andere kant worden de problemen gebagatelliseerd.
  • Na drie jaar als toezichthouder in deze crisis te zijn ondergedompeld, moet ik zeggen dat ik deze reacties met een zekere huivering heb waargenomen.
  • De gevaren van staatsschuldcrises staren ons vanuit vele hoeken tegemoet. Centrale banken nemen risico´s met het monetaire beleid waarvan we tot voor kort dachten dat ze alleen in ontwikkelingslanden werden genomen. In deze omstandigheden zou de rente wel eens lang laag kunnen blijven.
  • Bij een dekkingsgraad van onder de 100% gaat er jaarlijks een extra bedrag aan onverantwoorde subsidie van de jongeren naar de gepensioneerden dat zonder ingrijpen de tegoeden van het pensioenfonds verder uitholt. Op een gegeven moment is dit proces niet meer omkeerbaar en leidt dit tot het failliet van het fonds.
  • Het gebrek aan dekking is zo groot en de herstelkracht van veel fondsen is zo zwak, dat veel fondsen waarschijnlijk niet zullen kunnen ontsnappen aan een duurzame verlaging van de reële waarde van de reeds ingegane pensioenuitkeringen, hetzij via langdurige bevriezing, hetzij via verlaging. Ik denk dat deze bittere realiteit goed met de deelnemers moet worden gecommuniceerd en dat hen niet de worst moet worden voorgehouden dat de indexatie spoedig hervat kan worden.
  • We hadden over het hoofd gezien dat het toeslaglabel ook wel eens een afslaglabel zou kunnen worden. Wij zullen Minister Kamp in onze wetgevingsbrief voorstellen om eens na te denken over de mogelijkheid om het indexatielabel te vervangen door een meer algemene financiële bijsluiter voor pensioenen. De speech van Hans Hoogervorst (pdf)

GEEN REACTIES