“Het wachten is op een nieuw overstromingsincident”

Mr. Saskia van Dijke hekelt het feit dat het huidige kabinet geeft aan een overstromingsverzekering nu de ACM een collectieve oplossing in de weg staat.

Saskia van Dijke, advocaat bij Van Traa Advocaten, schetst in Het Verzekerings-Archief nog eens alle publiek-private en private pogingen om tot een adequate overstromingsverzekering te komen. De publiek-private pogingen strandden, waarna het Verbond van Verzekeraars haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nam. Via een verplichte verzekering in de vorm van een geringe opslag op de brandpremie. Alle bij het Verbond aangesloten verzekeraars zouden hieraan meedoen, maar de ACM, rechtsopvolger van de Mededingingsautoriteit, stak daar een stokje voor. Met een wonderlijke argumentatie, vindt ook Saskia van Dijke: “Afspraken maken mag natuurlijk niet, maar ook met een verplichte dekking kunnen verzekeraars concurreren. Denk aan variatie in prijs, eigen risico of aanvullende dekking. Bovendien gaf de autoriteit aan dat er andere mogelijkheden zijn, maar ik zou ze weleens willen vragen welke dat dan zijn”, zei ze tegen het Verbond.

Van Dijke – die met het oog op het toenemend risico voorstander is van de overstromingsverzekering – voerde het onderzoek uit voor haar masterspecialisatie Privaatrecht en Aansprakelijkheid. “Er zijn veel pogingen gedaan voor een verzekeringsoplossing. Ik vroeg me af waarom dat steeds mislukte.”

Voor die mislukkingen voert zij verschillende redenen aan. “Het is een heel complex risico. Als er iets gebeurt dan is de schadelast meteen zo groot dat deze moeilijk te dragen is. Samenwerking is dus een vereiste.” Maar een publiek-private samenwerking sneuvelde al een paar keer. De politiek heeft andere prioriteiten als pensioenen en werkgelegenheid. En een privaat initiatief van het Verbond zou in strijd zijn met de mededinging.

Verplicht karakter noodzakelijk

Zoals gezegd is Van Dijke is het die zienswijze niet eens. “Bovendien gaf de autoriteit aan dat er andere mogelijkheden zijn, maar ik zou ze weleens willen vragen welke dat dan zijn.”

Volgens de advocate kan de overstromingsverzekering niet zonder het verplichte karakter. “In Duitsland bijvoorbeeld is het niet verplicht, maar daar heeft slechts tien procent de verzekering afgesloten. En hoe minder mensen de verzekering afsluiten, hoe hoger de premie zal worden.” Oplossing is de verzekering voor een grotere groep interessant te maken. “Bijvoorbeeld door het te combineren met een dekking voor aardbevingen. Dan heeft ook het droge gedeelte van Nederland profijt van de verzekering.”

Politiek aan zet

Het Verbond kan volgens Van Dijke niet veel meer doen mensen informeren over het risico. “Tachtig procent van de Nederlanders denkt dat de verzekeraar uitkeert na waterschade door een dijkdoorbraak.” Vooral de politiek is nu aan zet. “Nederland doet veel aan preventie, onder meer door dijkverzwaringen, maar wat betreft verzekeringsmogelijkheden lopen we flink achter. Veel westerse landen hebben al een overstromingsverzekering.” Dat een publiek-private verzekeringsoplossing kan, blijkt uit een dekking voor schade door terrorisme. “Dat ligt waarschijnlijk wat verser in het geheugen bij de politiek. Ik vrees dan ook dat eerst een incident nodig is voordat de politiek opnieuw nadenkt over de overstromingsverzekering.”

GEEN REACTIES