Het 70%-pensioenmisverstand blijkt hardnekkig

Net als in 2009 denkt nu nog steeds een meerderheid van de werknemers dat het pensioen minstens 70% van het laatstgenoten salaris zal bedragen.

Dat blijkt uit de AFM Consumentenmonitor Pensioen Voorjaar 2011, uitgevoerd door GfK.

Een kwart van de ondervraagden heeft wel eens ingelogd op mijnpensioenoverzicht.nl. De meesten (62%) deden dat één keer. 59% gaf aan op de site een volledig overzicht te hebben

gekregen van het AOW en al hun pensioenen. Wel zou men graag een indicatie willen krijgen van de hoogte van het netto pensioenbedrag.

Van degenen die afgelopen jaar een startbrief hebben gekregen, lazen de meesten (53%) deze vluchtig door. Ruim driekwart zegt wel eens een UPO te hebben ontvangen. De meesten lezen het overzicht wel door, maar veelal vluchtig (58%). Het belangrijkste onderdeel vinden zij het verwachte pensioenbedrag. De meerderheid is het eens met de stelling dat het UPO

overzichtelijk en begrijpelijk is.

Advies

Een kwart van de pensioenopbouwers heeft wel eens om pensioenadvies gevraagd. Het onderwerp waarover het vaakst om uitleg wordt gevraagd is hoeveel pensioen men in

de toekomst zal krijgen. Degenen die nog geen pensioenadvies gevraagd hebben, zouden dit het eerste doen bij het pensioenfonds. De mensen die al eens om pensioenadvies gevraagd hebben, zouden dit als eerste weer doen bij een pensioenconsulent of verzekeringsadviseur.

Mensen die al ooit pensioenadvies gevraagd hebben, zijn vaker bereid om daar minimaal 50 euro voor te betalen.

Opvallend is het hoge percentage pensioenopbouwers dat niet weet welke pensioenregeling ze hebben. Pensioenopbouwers van 45 t/m 54 jaar hebben vaker een middelloonregeling. Zij geven minder vaak aan niet te weten welke pensioenregeling ze hebben. De groep 16 t/m 34 jaar geven juist significant vaker aan dat niet te weten. Mensen met een laag opleidingsniveau geven significant minder vaak aan een middelloonregeling te hebben.

Bij de meeste pensioenopbouwers is een voorzichtige houding te bespeuren met betrekking tot het pensioenbedrag dat zij in de toekomst gaan ontvangen. Het aantal werkzame personen dat denkt dat dit minder is dan het indicatiebedrag is groter dan het aantal pensioenopbouwers dat denkt dat hun toekomstige pensioen hoger is dan het indicatiebedrag.

33% van de werknemers denkt dat het pensioen hoger zal zijn dan 70% van het laatst verdiende salaris, 28% rekent op 70%. 10% vermoedt dat dit percentage lager zal uitvallen en 29% weet het niet.

GEEN REACTIES