Herverzekerde regeling is directe verzekering

De Europese Commissie heeft op verzoek van de Nederlandse regering bezien of een herverzekerde pensioenregeling als een herverzekering of een directe verzekering gezien moet worden. De conclusie is, dat overeenkomsten tussen een pensioenfonds en een directe verzekeraar niet te beschouwen zijn als overeenkomsten van herverzekering, maar als overeenkomsten van directe verzekering. Dit blijkt uit het antwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Elly Blanksma en Pieter Omtzigt (beiden CDA). Zij maakten zich zorgen dat herverzekerde pensioenfondsen bij faillissement van een verzekeraar laatste in de rangorde van crediteuren zouden zijn. Dat is niet het geval: een pensioenfonds heeft dezelfde rechten als een andere direct verzekerde.Download hier het antwoord op de Kamervragen

Volgens de EC is sprake van een directe verzekering en geen herverzekering, omdat een pensioenfonds geen vergunninghoudende directe (levens)verzekeraar is in de zin van de Europese verzekeringsrichtlijnen. De EC hanteert derhalve een formele benadering in dit verband.  Overigens betekent het standpunt van de EC niet dat een pensioenfonds (materieel) geen eersterisicodrager is. Zoals hiervoor al is aangegeven bij het antwoord op vraag 1 blijft een pensioenfonds zelf volledig aansprakelijk voor de nakoming van zijn pensioenverplichtingen jegens zijn deelnemers, ook al heeft het fonds zijn risico´s herverzekerd bij een verzekeraar. De kwalificatie van de overeenkomst met die verzekeraar maakt dat niet anders.

De interpretatie van de EC heeft tot gevolg dat de definitie van herverzekering in artikel 1:1 van de Wft zo spoedig mogelijk zal worden aangepast. In het verlengde hiervan zal worden bezien of een vergelijkbare aanpassing in de Pensioenwet noodzakelijk is.

GEEN REACTIES