Herstel woningmarkt buiten de Randstad blijft achter

Calcasa ziet een tweedeling ontstaan in de woningmarkt: de prijzen in de Randstad stijgen bovengemiddeld, terwijl die in het noorden, zuiden en oosten stabiliseren.

De gemiddelde prijs van een woning in Nederland is het afgelopen jaar met 3,9% gestegen. Zulke forse prijsstijgingen heeft de Nederlandse woningmarkt lang niet meer gekend. Het herstel blijft echter wel grotendeels beperkt tot het Westen van het land. Als we kijken naar de prijsontwikkeling sinds het dieptepunt van de woningmarkt (het tweede kwartaal van 2013) dan is de gemiddelde woningwaarde van alle koopwoningen met 5,3% gestegen. In het noorden en oosten van het land is de prijs met minder dan 2,5% toegenomen sinds het dal. In het zuiden van het land is de stijging tussen de 2,5% en de 5,0% geweest. De woningmarkt in het Westen kent een groter herstel met prijsstijgingen van meer dan 7,5% en zelfs enkele gemeenten met een waardestijging van meer dan 10%.

Ten opzichte van de piek van de woningmarkt in het derde kwartaal van 2008 ligt de gemiddelde woningwaarde nog steeds 10,1% lager. In de provincie Noord-Holland ligt de gemiddelde woning¬waarde nog 6,4% beneden het niveau van Q3 2008 en in Amsterdam is dit slechts 2,3%. In Friesland en Noord-Brabant liggen de prijzen 13% beneden het niveau van 2008. Gemeenten waarin de huidige waarde nog het verst af ligt van de piek zijn Laarbeek, Bergeijk, Deurne, Cranendonck en Bladel; 16% onder het niveau van Q3 2008.

Woningprijzen in Amsterdam bijna op niveau van 2008

In het tweede kwartaal van 2013 waren de prijzen van woningen op hun dieptepunt. De gemiddelde waarde van een woning betrof toen 224 duizend euro. In het vierde kwartaal van 2014 is deze waarde opgeklommen naar gemiddeld 236 duizend euro. Woningprijzen hebben nog niet het niveau van de piek in 2008 bereikt, maar wel is dit bijna het geval voor sommige gemeenten in de provincie Noord-Holland. Zo zijn woningen in Hilversum en Huizen sinds het tweede kwartaal van 2013 met 11,9% het meest in waarde gestegen. Ten opzichte van de piek in 2008 is het gemiddeld verschil nog zo’n 26 duizend euro. In de omgeving van Den Haag stegen de prijzen in de afgelopen 1,5 jaar met 10,3% en is het verschil met de piek hierdoor teruggebracht naar een verschil van -14 duizend euro.

Woningprijzen Noorden onder druk

Het Noorden van het land kampt nog steeds met prijsdalingen of een gelijkblijvende woningprijs. Ook voor de gemeenten in Friesland, Groningen en Drenthe heeft Calcasa berekend wat op dit moment het procentueel prijsverschil is met het dal van de woningmarkt in het tweede kwartaal van 2013. Ten opzichte van de piek van de markt zijn de verschillen met het huidig prijsniveau groot. In een gemeente als Meppel ligt de gemiddelde prijs van een woning nog steeds 28 duizend lager dan tijdens de piek van de markt in 2008. De grootste gemiddelde waardedaling is voor de gemeente Weststellingwerf met een gemiddelde waardedaling van 38 duizend euro per woning.

GEEN REACTIES