Henk Kamp: pensioencommunicatie moet beter

Pensioencommunicatie moet net zo duidelijk zijn als de gegevens op een autodashboard.

"Het voor werknemers van belang dat ze al vanaf het begin een juist beeld van hun toekomstig pensioen krijgen, zodat ze weten wat er te wachten staat en ze in staat zijn om tijdig maatregelen te nemen als ze dat nodig vinden. Dan kunnen ze bijvoorbeeld besluiten om iets extra’s opzij te zetten of er al rekening mee houden dat ze langer door blijven werken.

Zoals mensen op de buienradar kunnen zien wat voor weer het wordt, zo moeten ze ook kunnen zien hoe het ervoor staat met hun pensioen en wat ze kunnen verwachten.

Om het anders te zeggen: de informatie over pensioenen moet net zo duidelijk worden gepresenteerd als de informatie die automobilisten op hun dashboard krijgen."

Dit zei minister Henk Kamp op het AFM Pensioencongres.

"Voor een automobilist is het belangrijk om te weten: hoe hard rijd ik, hoeveel zit er nog in de tank en krijg ik een waarschuwingssignaal als het nodig is?

Voor een deelnemer van een pensioenfonds is het belangrijk om te weten: hoeveel pensioenrechten heb ik al opgebouwd en wat mag ik verwachten als ik 66 of 67 jaar ben? In nominale euro’s en in koopkracht.

En zoals automobilisten niet alle informatie op hun dashboard hoeven te zien, zo hoeven deelnemers ook niet alles op hun pensioenoverzicht te zien.

Uitvoeringskosten

Laat ik als voorbeeld de uitvoeringskosten van pensioenfondsen noemen.

De AFM constateert, terecht, dat administratieve- en beleggingskosten van invloed zijn op de hoogte van het pensioenvermogen en, ook terecht, dat deelnemers (en gepensioneerden) moeten kunnen zien hoe hoog die kosten zijn.

Ik ben het met de AFM eens dat de uitvoeringskosten voor iedereen toegankelijk en transparant moeten worden gepresenteerd. Het lijkt mij alleen niet zo zinvol om die informatie aan het uniform pensioenoverzicht toe te voegen.
De kosten alleen zeggen een individuele deelnemer niet zoveel. De beleggingskosten kunnen niet los worden gezien van de resultaten en het beleggingsbeleid van een pensioenfonds. Voor een helder inzicht is het ook nodig om de kosten te kunnen vergelijken met de kosten die andere fondsen of verzekeraars maken.

Daarom lijkt het mij voldoende deze kosten op de website van een pensioenfonds te presenteren.

Het hoeft niet allemaal in het pensioenoverzicht te staan. Dat maakt het meer verwarrend dan verhelderend. Als automobilist hoef je ook niet alles op je dashboard te zien. Als het dan maar in het serviceboekje staat."

Kamp vindt het nog te vroeg om al te zeggen welke informatie er precies op dat ‘pensioendashboard’ moet komen en hoe die informatie het best gepresenteerd kan worden. En ook beklemtoonde hij dat "het geven van goede informatie primair de verantwoordelijkheid van pensioenuitvoerders en sociale partners is en blijft. Die moeten ervoor zorgen dat deelnemers en gepensioneerden een juist beeld krijgen van hun toekomstige pensioensituatie."

Wel is het duidelijk dat de communicatieregels aangescherpt zullen worden.

GEEN REACTIES