H-J van Nunen: argumenten banken bedenkelijk

Banken lijken alles aan te grijpen om minder hypotheek te hoeven verstrekken

Het lijkt erop dat aanbieders alles aan grijpen om maar minder hypotheek te hoeven verstrekken. Onjuiste en bedenkelijke argumentaties lijken hiervoor te worden gebruikt.

Sinds 1 januari zijn nieuwe hypotheekregels voor tweeverdieners van toepassing. Deze aanpassing is een gevolg van de discussie die eind september vorig jaar woedde over het feit dat tweeverdieners met beide een bruto jaarinkomen van 20.000 euro, niet evenveel konden lenen als een eenverdiener met een salaris van 40.000 euro. De oorzaak hiervan lag overigens in het feit dat het hoogste inkomen bepalend is voor de van toepassing zijnde woonlastpercentage (woonquote).

Mede naar aanleiding van deze discussie heeft het Nibud bepaald dat bij tweeverdieners niet meer het hoogste inkomen bepalend is voor de bepaling van de van toepassing zijnde woonquote, maar dat in dat geval het percentage genomen mag worden dat hoort bij het hoogste inkomen vermeerderd met 1/3 van het laagste toetsinkomen. Door deze aanpassing kunnen tweeverdieners verantwoord meer van hun inkomen verwonen, maar nog steeds minder dan de eenverdiener met hetzelfde inkomen. Ten opzichte van de normen 2011, geldt dat nagenoeg iedereen, ook wanneer rekening wordt gehouden met de nieuwe normen, minder kan lenen.

Deze nieuwe norm is opgenomen in de richtlijnen voor leningen met Nationale Hypotheek Garantie. Ook de NVB had in december jl. in een persbericht reeds aangegeven dat de nieuwe inkomensnormen ook gaan gelden voor de nieuwe gedragscode. Bankhouding onwenselijk

Opmerkelijk is om direct na de jaarwisseling berichten te lezen dat verschillende geldverstrekkers de nieuwe norm niet gaan doorvoeren. Zo twitterde Obvion als reden dat de Gedragscode deze verruiming niet zou kennen, terwijl Woonfonds Achmea als argumentatie geeft dat de AFM hen heeft laten weten dat zij deze verruiming onwenselijk vindt en dat toepassing van deze regels kan leiden tot onverantwoorde hypotheekverstrekking.

Iedere aanbieder heeft uiteraard het recht om eigen normen te stellen, maar wij pleiten in dat geval voor een werkelijke argumentatie. Financieel dienstverleners hebben de mond vol over het terugwinnen van consumentenvertrouwen. Dit draagt daar ons inziens niet aan bij!

Harrie-Jan van Nunen MFP

De Financiële Makelaar BV

GEEN REACTIES