Grote verschillen in premiekortingen zorgverzekeraars

verschillen premiekorting bij zorgverzekeraars
© Px

Steeds meer verzekerden kiezen voor een verhoogd eigen risico, zeker nu de premies van de zorgverzekeringen in 2017 zo fors zijn gestegen. Het financiële voordeel dat daarmee kan worden bereikt verschilt per aanbieder en daarmee ook de ‘terugverdientijd’ van het extra eigen risico van € 500. dit meldt Moneyview.

Kiezen voor een verhoogd eigen risico is niet voor iedereen weggelegd. Maar voor een gezond persoon die de komende jaren verwacht geen zorgkosten te maken kan het wel lucratief zijn. Het grootste financiële risico zit in het eerste verzekeringsjaar, zij het niet ter grootte van het volledige extra eigen risico. Er staat immers een premiekorting tegenover.

Stel: de korting is € 20 per maand en dus € 240 per jaar. In het eerste verzekeringsjaar zijn de potentiële extra kosten dan € 260 (€ 500 – € 240). Wordt in het eerste jaar het eigen risico niet aangesproken, dan zijn de potentieel extra kosten in het tweede jaar nog slechts € 20 (€ 500 – € 480). Omdat een zorgverzekering altijd voor minimaal één jaar wordt afgesloten, wordt in dit voorbeeld pas in het derde jaar financieel voordeel behaald, zelfs als in het derde jaar het volledige eigen risico alsnog moet worden betaald.

Omslagpunt

De kortingen die verzekeraars geven als de klant een extra eigen risico neemt, lopen uiteen van € 12,50 tot € 25 per maand. Zie het overzicht op Moneyview. De hoogte van de korting bepaalt wanneer bovengenoemd omslagpunt wordt bereikt. van Bij 41 van de 61 basisverzekeringen ligt dat omslagpunt in het derde jaar. Bij 19 basisverzekeringen ligt het omslagpunt al in het tweede jaar. Bij één basisverzekering is de korting zo laag, dat pas in het vierde jaar de kans op nadeel verdwenen is. Het gemiddelde omslagpunt is na 27 maanden; in het derde jaar dus.

(Moneyview)

GEEN REACTIES