Grote dekkingsverschillen bij autoverzekeringen

Dat bij een autoverzekering de premiehoogte niet doorslaggevend moet zijn bewijst het kwaliteitsverschil van de diverse dekkingen. MoneyView Special Item Autoverzekeringen 2013 analyseert de verschillende producten op prijs en kwaliteit . Er wordt afzonderlijk aandacht besteed aan de verschillende dekkingsvormen WA, beperkt casco en volledig casco.

Bij volledig casco blijkt grote verschillen te bestaan in de kwaliteit van de diverse dekkingen.

De verschillen zitten niet in de gedekte voorvallen, maar in schadeherstel, uitkeringsregelingen en ook bij pechhulpverlening,

met name pechhulp in het buitenland (Europa). Pechhulp in Nederland is meestal niet standaard gedekt. Bij de dekking pechhulp in het buitenland is er een grote kans op dubbele of zelfs op drie-, vier- of vijfdubbele dekking.

Zo wordt een nieuwe auto bijna altijd Volledig Casco verzekerd en daarmee heeft de verzekerde vaak recht op pechhulp in het buitenland. Via de dealer of importeur wordt daarnaast vaak standaard pechhulp geboden, maar ook kan er bij het afsluiten van een reisverzekering worden gekozen voor ‘automobilistenhulp’. Verder kunnen er nog losse pechhulpmodules van bijvoorbeeld RouteMobiel, ANWB of BOVAG worden gesloten. Tot slot kan er bovenop de standaard pechhulpdekking van de VC-verzekering vaak een aanvullende pechhulp verzekering worden gesloten.

Vervangend vervoer

Een onderdeel van de dekking is het recht op vervangend vervoer bij reparatie of totaalverlies. De verzekerde heeft vaak standaard recht op vervangend vervoer bij een reparateur via het schadeherstelnetwerk van de verzekeraar. Vervangend vervoer bij totaal verlies is echter niet standaard. Na diefstal van de auto krijgt de verzekerde vaak een dagvergoeding gedurende de wachtperiode (van doorgaans 30 dagen) waarbinnen de gestolen auto kan worden teruggevonden. Deze dagvergoeding is een bijdrage in de vervoerskosten, maar dekt de kosten van een huurauto vaak niet (helemaal).

Van de 57 onderzochte producten biedt 58 % een dagvergoeding aan. 35% Biedt geen dagvergoeding maar standaard een vervangende auto en 7% biedt geen van beide aan. Bij economisch of technisch totaal verlies is er geen sprake van een dagvergoeding maar sprake van vervangend vervoer voor een bepaalde periode.

Beperkt casco

Hier doen de grote verschillen zich voornamelijk voor als de vormen van schadeherstel (schadesturing) en de uitkeringsregeling bij totaalverlies worden vergeleken. Met totaalverlies worden diefstal, economisch- en technisch totaalverlies bedoeld.

In beginsel zijn er drie vormen van uitkeringsregelingen, namelijk nieuwwaarderegeling, aanschafwaarderegeling en vervangingswaarderegeling. Voor de BC-dekking zijn voornamelijk de laatste twee regelingen interessant, omdat een nieuwe auto doorgaans niet op basis van Beperkt Casco wordt verzekerd.

In vergelijking met de Volledig Cascodekking zijn er relatief weinig producten die de aanschafwaarderegeling standaard aanbieden. Slechts 40% van de producten biedt deze regeling standaard aanen 2% doet dat optioneel. Hiervoor gelden eveneens aanvullende voorwaarden. Zo mag de auto niet ouder zijn dan een door de verzekeraar gestelde limiet, de aanschafwaarde mag niet te hoog zijn en er kunnen eisen worden gesteld aan de verkopende partij.

Het aantal producten dat een aanschafwaarderegeling biedt voor een auto die doorgaans beperkt casco wordt verzekerd, is uiteindelijk zeer beperkt. Zo zal bijvoorbeeld een onlangs gekochte auto uit 2005 die daarmee acht jaar oud is, slechts bij 28% van de markt terecht kunnen voor een aanschafwaarderegeling. Als de auto bijvoorbeeld van een particulier is gekocht, blijft hiervan nog maar 12% over.

De vervangingswaarde wordt meestal gebaseerd op de ANWB/BOVAG-koerslijst. Deze lijst is openbaar en kan door consumenten eenvoudig worden geraadpleegd. De verzekerde heeft zo aanzienlijk meer zekerheid en is daarmee minder afhankelijk van een schade-expert. Bij een aantal verzekeraars wordt de vervangingswaarde van de ANWB/BOVAG-koerslijst zelfs verhoogd met 10%.

GEEN REACTIES