Gros mkb-ers loopt onverzekerd rond

Ruim 50% van het mkb neemt de gok zich niet te verzekeren tegen ziekteverzuim en is dit in de toekomst ook niet van plan.

Ook dekt een groot gedeelte van de mkb-bedrijven zich niet in tegen risico’s van arbeidsongeschiktheid (48%) of ongevallen (58%). Dat blijkt uit onderzoek van Mercer Direct onder ruim 300 bedrijven. Mercer Direct: “Bedrijven riskeren een miljoenenstrop, zodra de rekening komt voor de Ziektewet of arbeidsongeschiktheid, zonder dat daar arbeid tegenover staat.”

Bijna 10% van de mkb-ers heeft de ziekteverzuimverzekering recentelijk beëindigd. Hoge kosten zijn de vaakst genoemde reden om af te zien van een verzekering voor verzuim, arbeidsongeschiktheid of ongevallen.

Edwin Baints, hoofd Mercer Direct: “Bedrijven zijn door de crisis extra op de kosten gaan letten. Daarbij is het wel noodzakelijk goed inzicht te hebben in financiële buffers en het verzuimbeleid. Zonder dat inzicht weet je als ondernemer onvoldoende welke risico’s je loopt.”

Mercer Direct noemt de situatie zorgwekkend “omdat er een toename is in ziekteverzuim als gevolg van burn-out of overspannenheid. Daarnaast blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS dat het aantal bedrijfsongevallen toeneemt. Ondanks deze toename heeft 48% van de bedrijven zich niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en heeft meer dan de helft van de bedrijven geen collectieve ongevallenverzekering.”

GEEN REACTIES