Goed operationeel resultaat voor Allianz Benelux

Thom Mallant wordt nieuwe CEO Allianz Nederland

Allianz Benelux heeft in het eerste kwartaal van 2022 een operationeel resultaat van 87,7 miljoen euro behaald. Dat is aanzienlijk hoger dan het resultaat van 18,8 miljoen euro van een jaar eerder. Allianz streeft ernaar in de komende jaren het aantal klanten en relaties en de omzet te verhogen. Dat maakt de verzekeraar bekend naar aanleiding van de publicatie van de kwartaalcijfers over het eerste kwartaal van 2022 van het bedrijf.

Lichte daling premie-inkomen

Het totale premie-inkomen komt met 1.075 miljoen euro in het eerste kwartaal van dit jaar net iets lager uit dan vorig jaar (1.082 miljoen euro). Het onderdeel Schade leverde wel een positieve bijdrage: hier steeg het premie-inkomen met 6,7% en bedroeg 576 miljoen euro. De daling komt voor rekening van Leven, waar het premie-inkomen afnam van 542 miljoen euro in 2021 tot 498 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2022. Dit is een daling van ruim 8%.

Schade doet het goed ondanks stormen

Het eerste kwartaal van 2022 werd gekenmerkt door de grote impact van de stormen Dudley, Eunice en Franklin. Ondanks dat liet de Schade-portefeuille van Allianz Benelux een positief resultaat van 51,8 miljoen euro zien. Dat is aanzienlijk hoger dan de -6,3 miljoen euro van het eerste kwartaal van 2021. Toen is er echter een interne herverzekeringstransactie geweest die het resultaat negatief beïnvloedde. Na correctie voor deze last was de combined ratio (de verhouding tussen de schadelast en kosten enerzijds en de verdiende premie anderzijds) vorig jaar gelijk aan 92,0% en dat is nu verbeterd naar 87,6%.

Ook binnen Leven was er een stijging te zien van het operationeel resultaat. Vorig jaar in het eerste kwartaal was dit nog 25,1 miljoen euro. In 2022 is dit opgelopen tot 35,9 miljoen euro, een stijging van 43%. De winstgevendheid van de new business is iets hoger geworden. Vorig jaar was de new business margin in het eerste kwartaal 2,2%, dat is nu gestegen naar 2,8%.

Allianz zet in op groei

Voor Allianz Benelux betekenen de goede resultaten dat de verzekeraar beschikt over een goede basis. “Deze solide basis willen wij gebruiken om de komende jaren verder te groeien in aantallen klanten, relaties en omzet. Die groei verwachten wij te realiseren door in te zetten op impactvolle verbetering van onze dienstverlening, zowel digitaal als niet-digitaal, en door focus aan te brengen in ons aanbod van producten en diensten. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en ik kijk ernaar uit om die transitie straks ook in de praktijk te kunnen gaan brengen”, zegt Joos Louwerier, Regional CEO van Allianz Benelux.

Bron: Allianz

GEEN REACTIES