Gevolgen echtscheiding zichtbaar in pensioenregister

De website mijnpensioenoverzicht gaat inzicht geven in de gevolgen van verevening.

Er wordt gewerkt aan het zichtbaar maken van pensioenrechten tussen voormalige partners na een scheiding of een beëindiging van geregistreerd partnerschap. Dat meldt het jaarverslag 2011 van de Stichting Pensioenregister.

Er zijn meer veranderingen in de planning

Op dit moment laat de website geen pensioengegevens meer zien zodra iemand de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dat gaat veranderen. Fondsen krijgen de optie om het nabestaandenpensioen ook na de pensioendatum te tonen.

Nu toont de website alleen het AOW-pensioen voor gehuwden. Daarnaast zal de website ook het AOW-pensioen voor alleenstaanden laten zien 

Tot slot gaat de website de mogelijkheid bieden om een bestand te downloaden met gegevens uit mijnpensioenoverzicht.nl, zodat ze kunnen worden gebruikt in software voor financiële planning.

In 2011 is mijnpensioenoverzicht.nl enkele keren uitgebreid met nieuwe functionaliteiten.
Na de livegang op 6 januari heeft de stichting direct besloten om enkele aanvullende functionaliteiten te ontwikkelen die het gebruiksgemak bevorderen:

Bezoekers kunnen gebruikmaken van de zogenoemde ‘single sign on’-faciliteit van DigiD: als ze mijnpensioen-overzicht.nl benaderen vanuit een andere site waar ze al met DigiD zijn ingelogd, hoeven ze niet opnieuw in te loggen met hun DigiD. Dat geldt ook andersom als een bezoeker vanuit mijnpensioenoverzicht.nl naar een andere site surft waar inloggen met DigiD nodig is

Bezoekers hoeven de gebruiksvoorwaarden slechts één keer te accepteren.

GEEN REACTIES