Gemiddelde overlijdensrisicoverzekering is 58% goedkoper dan in 2002

Sociale media verdubbelen gevolgen reputatieschade voor aandeelhouderswaarde
© Pixabay

De gemiddelde premie van een overlijdensrisicoverzekering is in 2019 gedaald met 4,4%. Het jaar ervoor was er juist sprake van een stijging van gemiddeld 4,1%. De trend van dalende premies lijkt dus alsnog door te zetten. Sinds 2002 is de gemiddelde overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvende dekking ruim 58% goedkoper geworden, meldt onderzoeksbureau MoneyView in het nieuwste Special Item.

NHG
De concurrentie tussen verzekeraars wordt versterkt door een daling van het aantal nieuw afgesloten verzekeringen. Sinds 1 januari is de verplichting van Nationale Hypotheekgarantie voor het aanhouden van een overlijdensrisicoverzekering ook voor lopende hypotheken komen te vervallen. Voor nieuw af te sluiten hypotheken was die verplichting twee jaar geleden al geschrapt.

MoneyView onderzocht in hoeverre geldverstrekkers toch een overlijdensdekking eisen. Dat blijkt bij nog maar 9 van de 45 annuïteitenhypotheken die met NHG gesloten kunnen worden het geval te zijn. Ook lijkt het merendeel van de geldverstrekkers mee te werken aan een tussentijdse opzegging van de verzekering. Daarmee is niet gezegd dat een overlijdensdekking in alle gevallen overbodig is. Dat hangt af van de persoonlijke situatie van de geldleners.

Niet alle consumenten zullen op de hoogte zijn van het vervallen van de verplichting. Moneyview haalt Bureau DFO aan, dat stelt dat adviseurs en geldverstrekkers er goed aan om klanten actief te informeren. “Op grond van artikel 4:20 Wft zijn aanbieder en adviseur verplicht de consument te informeren over wezenlijke wijzigingen, die zijn ontstaan nadat het product tot stand is gekomen.” Het vervallen van de ORV-verplichting is volgens Bureau DFO te bestempelen als een wezenlijke wijziging.

Bureau DFO waarschuwt ervoor dat het niet informeren van klanten op termijn tot gevolg kan hebben dat “de adviseur het risico loopt door de consument te worden aangesproken tot betaling van een schadevergoeding die dan, in de beleving van de consument, zal bestaan uit de onnodig betaalde premie voor de ORV sinds het vervallen van de verplichting”. Wat voor effect dit uiteindelijk zal hebben op het aantal lopende overlijdensrisicoverzekeringen, zal pas in de loop van 2020 duidelijk worden.

Ex-kankerpatiënten
Anders nieuws is dat ex-kankerpatiënten die tien jaar of langer ziektevrij zijn bij het aanvragen van een overlijdenrisicoverzekering, niet meer hoeven te melden dat zij ooit zijn behandeld voor deze aandoening. Hierover zijn de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntorganisaties (NKF), het ministerie van Financiën en het Verbond van Verzekeraars het in december eens geworden. Voor mensen die minderjarig waren toen de ziekte werd vastgesteld, gaat een termijn van vijf jaar na einde behandeling gelden.

De organisaties gaan de komende maanden verder in gesprek om te kijken of voor bepaalde kankersoorten, waarbij het risico op terugkeer de afgelopen jaren kleiner is geworden of zelfs afwezig is, de termijnen van vijf en tien jaar mogelijk nog korter kunnen. Het Verbond van Verzekeraars heeft benadrukt dat de schone lei gaat gelden voor alle verzekeraars die op de Nederlandse markt overlijdensrisicoverzekeringen aanbieden.

ProductRating Overlijdensrisicoverzekeringen
Ten behoeve van de ProductRating Voorwaarden zijn in totaal 48 producten onderzocht op voorwaarden en mogelijkheden. Hiertoe zijn 40 criteria uit de MoneyView ProductManager geselecteerd.

De ProductRating voorwaarden komt dit jaar toe aan drie producten van Hera Life:

  • Hera Life: Superscherp (met afkoopwaarde),
  • Hera Life: Superscherp Hypotheek (met afkoopwaarde),
  • Hera Life: Scherp en Slim (met afkoopwaarde).

Ten behoeve van de ProductRating Prijs zijn 40 producten met een gelijkblijvende dekking en 42 producten met een annuïtair dalende dekking onderzocht, waarbij 2.728 klantprofielen per dekking zijn doorgerekend en geanalyseerd. De uitgangspunten van de profielen variëren in rookgedrag, leeftijd, verzekeringsduur, aantal verzekerden en verzekerd kapitaal. Bij de analyse is gebruik gemaakt van de MoneyView Analyzer.

Voor de prijsstelling van overlijdensrisicoverzekeringen met gelijkblijvende dekking gaan vijf sterren naar:

  • Scildon Hypotheek ORV,
  • TAF Personal ORV Quantum en iptiQ (zonder afkoopwaarde),
  • TAF: Special ORV Quantum en iptiQ (zonder afkoopwaarde).

Vijf sterren voor prijsstelling van annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekeringen gaan naar:

  • Hera Life: FairVie,
  • Hera Life Superscherp Hypotheek/Scherp & Slim (zonder afkoopwaarde),
  • Scildon: Hypotheek ORV.

Bron: Moneyview

GEEN REACTIES