Gemeenten behandelen WOZ-bezwaren zorgvuldig

Staatssecretaris Weekers heeft geen aanleiding te veronderstellen dat gemeenten bij de afhandeling van WOZ-bezwaren onvoldoende zorgvuldigheid in acht nemen. Ook heeft hij geen aanwijzingen dat sprake is van een standaardafwijzing en dat pas serieus naar de zaak wordt gekeken wanneer beroep wordt ingesteld. Hij baseert zich hierbij op de terugkoppeling van de Waarderingskamer die toezicht houdt op de uitvoering van de Wet WOZ. “Ook de cijfers over bezwaar- en beroepszaken en de aantallen verlagingen in deze procedures, geven mij geen aanleiding aan te nemen dat bezwaarschriften niet met de vereiste zorgvuldigheid worden afgehandeld”, antwoord hij op vragen van de PPV-Tweede Kamerleden André Elissen en Roland van Vliet. Antwoord staatssecretaris Weekers

GEEN REACTIES