VEH: hypotheekaanbieders doen aan kartelvorming

De VEH dient een klacht in bij NMa. Zij vermoedt dat banken collectief nieuwe hypotheken voor woningen op particuliere erfpachtgrond weigeren.

Eigenwoningbezitters met een particulier erfpachtcontract kunnen hun huis niet verkopen omdat kopers een hypotheek wordt geweigerd. Sinds vorig jaar probeert Vereniging Eigen Huis in overleg met banken en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een eind te maken aan deze collectieve ban op particuliere erfpacht. Tot op heden heeft dit niet tot resultaat geleid.

Een potentiële koper krijgt, volgens Vereniging Eigen Huis, van vrijwel elke bank een ferm ‘nee’ te horen als hij een hypotheek aanvraagt voor een woning met een particulier erfpachtcontract. Maar ook eigenwoningbezitters die een tweede hypotheek aanvragen voor een verbouwing krijgen van hun bank hetzelfde antwoord en kunnen ook niet meer overstappen naar een andere bank.

Banken zeggen te vrezen dat de grondeigenaar de jaarlijkse erfpachtcanon (de vergoeding voor het gebruik van de grond) fors kan verhogen waardoor de eigenwoningbezitter in betalingsproblemen kan komen. Ook zou de identiteit van de grondeigenaar soms moeilijk te achterhalen zijn.

Vereniging Eigen Huis vindt deze argumenten onbegrijpelijk. "Veel particuliere erfpachtcontracten zijn identiek of zelfs consumentvriendelijker dan gemeentelijke contracten en ook bij gemeenten kunnen enorme stijgingen van de canon voorkomen. Banken verstrekken wél een hypotheek als de grond in handen is van een gemeente. Bij het Kadaster kan de bank snel nagaan wie de eigenaar van de grond is. Het individueel beoordelen van hypotheekaanvragen voor een woning op particuliere erfpachtgrond, zoals vóór januari 2010 ook gebeurde, behoort tot de normale werkzaamheden van banken." Maatschappelijk onverantwoord

Vereniging Eigen Huis is van mening dat banken maatschappelijk onverantwoord handelen door particuliere erfpacht collectief besmet en ongewenst te verklaren. "Eigenwoningbezitters komen hierdoor in grote problemen als zij hun huis willen of moeten verkopen, maar ook als zij geld willen lenen om hun huis te verbeteren."

Onderzoek en toezicht nodig

De vereniging vermoedt dat banken hun acceptatiebeleid voor particuliere erfpacht onderling hebben afgestemd. Dit is in strijd met artikel 6 van de Mededingingswet. Daarom dient de vereniging hierover vandaag een klacht in bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Vereniging Eigen Huis wil dat banken met onmiddellijke ingang hypotheekaanvragen voor woningen met particuliere erfpachtcontracten behandelen zoals zij altijd hebben gedaan en betreurt het dat daarvoor een klacht bij de NMa nodig is. De vereniging wil dat alle voorkomende erfpachtcontracten onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) komen.

GEEN REACTIES