Gelijke beloning M/V is geregeld bij Aegon. Doorstroom naar topfuncties nog niet

Gelijke beloning M/V is geregeld bij Aegon. Doorstroom naar topfuncties nog niet
© Pixabay

Vorig jaar heeft Aegon naar eigen zeggen als eerste bedrijf in Nederland gelijke beloning van mannen en vrouwen bij hetzelfde werk in de cao vastgelegd. Uit een onlangs gehouden onderzoek blijkt dat zo’n afspraak niet voldoende is om verschillen tussen man en vrouw op te heffen.

Volgens het onderzoek is er geen beloningsverschil tussen mannen en vrouwen die binnen Aegon hetzelfde werk doen wanneer de gebruikelijke factoren als leeftijd, werkervaring, arbeidsduur en andere achtergrondfactoren meegewogen worden. Worden deze achtergrondvariabelen niet meegeteld, dan blijkt er wél een beloningsverschil, van ruim 900 euro bruto per maand. De voornaamste oorzaak daarvan is dat er meer mannen in de hogere functies zitten.

Diversiteit bevorderen
CEO Aegon Nederland Maarten Edixhoven wil daarom de diversiteit binnen de organisatie blijven bevorderen. “Diversiteit gaat niet alleen over gelijkheid tussen vrouwen en mannen, maar ook over kansen voor groepen die niet altijd vooraan staan als er een vacature is. Ik wil dat wij een bedrijf zijn dat meer dan nu een afspiegeling is van de samenleving en van ons klantenbestand.”

Onderzoeksmethode beschikbaar
Het onderzoek is uitgevoerd door HR-Analytics bureau AnalitiQs. Er is gemeten in de geest van de methode die door het CBS is gebruikt in het landelijk onderzoek naar gelijk loon voor gelijk werk. Daar waar het CBS naar sectoren kijkt, spitst dit onderzoek zich toe op één bedrijf. Het onderzoek betreft alle medewerkers die onder de cao vallen. AnalitiQs en Aegon stellen de onderzoeksmethode ter beschikking aan andere bedrijven die ook gelijke beloning van mannen en vrouwen willen onderzoeken.

Bron: Aegon

GEEN REACTIES