Gelijk speelveld van cruciaal belang

Voor de OvFD is het van groot belang dat de minister aangeeft dat hij heel zorgvuldig zal bekijken hoe omgegaan kan worden met de verstoring van het speelveld. De vereniging doelt op het speelveld tussen adviseurs/bemiddelaars, bankadviseurs en direct writers, die optisch gratis blijven, reageert de koepelorganisatie op de brief van minister De Jager aan de Tweede Kamer."Niet alleen is in dit kader van belang dat alle kosten transparant worden gemaakt en gespecificeerd, maar ook is van groot belang dat er echte, volledige nettoproducten in de markt worden gezet. De minister geeft aan dat het logisch is dat aanbieders een nettoprijs (dat wil zeggen een prijs zonder de kosten van advies en bemiddeling) voor het financiële product zetten. Wij vinden dit cruciaal omdat het onafhankelijk advies van een product voor de consument betaalbaar moet blijven. Op dit moment zien wij in de meeste gevallen bijvoorbeeld niet dat de hypotheekrente lager is als een hypotheekadviseur op basis van een fee werkt."

Serviceproviders

De OvFD is tevreden dat de minister gaat bekijken op welke wijze bemiddelaars zonder klantcontact moeten worden geadresseerd in de regelgeving. Onduidelijk is welke beloningsmogelijkheden zij behouden in het nieuwe beloningsmodel. Het mag er naar de mening van de OvFD niet toe leiden dat het aanbod zal verschralen, het product voor de consument duurder zal worden en de kwaliteit van het advies zal afnemen.

Uitkering balansgelden

Het onderzoek van SEO wijst ook uit dat de balansregel en de inducementnorm met elkaar in strijd zijn. Tevens wordt vastgesteld dat een groot aantal kantoren liquiditeitsproblemen heeft. De OvFD doet daarom nogmaals een oproep om de reeds verdiende maar nog niet uitgekeerde balansgelden uit te keren, ook als tegemoetkoming voor financiële dienstverleners. Deze gelden kunnen dan ook worden gebruikt om de extra administratieve lasten te bekostigen, die gepaard gaan met deze radicale omslag van het beloningsmodel.

GEEN REACTIES