Geen provisieverbod voor uitvaartverzekeringen?

De Jager: рToen ik de provisies zag op uitvaartproducten schrok ik me dood.с Toch wil een meerderheid in de Tweede Kamer geen provisieverbod voor uitvaart.

Dit bleek gisteravond tijdens het algemeen overleg van de commissie Financiën met de minister.

De Jager gaf aan dat het verbod gaat gelden voor complexe producten en voor verzekeringen waarbij in het verleden sprake was van excessen. “De provisie op uitvaart beliep soms vele tientallen procenten. Hier was duidelijk sprake van een misstand en daardoor zijn ook deze verzekeringen onder de inducementnorm gebracht.”

VVD, CDA, PVV en D66 vinden dat het zuiverder is om de uitwassen aan te pakken in plaats van naar het wapen van het provisieverbod te grijpen. Achterliggende gedachte is dat anders het advies voor een dergelijk relatief eenvoudig product wel erg duur wordt voor de consument. “Het argument dat mensen die een complex product aanschaffen ook het advies wel kunnen betalen gaat hier niet op. Het gevaar bestaat dat de weg naar advies met betrekking tot een uitvaartverzekering wordt afgesneden voor de mensen die wat minder verdienen.” Ook de SP deelt deze zorg.

De Jager was niet overtuigd. “Er komen steeds nieuwe producten bij die goedkoop via internet worden aangeboden. Datzelfde kan voor uitvaart gaan gelden. Ook de adviseurs zoeken niches voor lagere kosten. Daardoor hoeft de klant juist niet duurder uit te zijn.”

De minister wil op zichzelf de Kamer wel tegemoet komen, maar hij ziet “geen begin van een andere oplossing om mogelijke excessen te voorkomen”.

De minister kreeg de opdracht alsnog naar zo’n oplossing te zoeken en de Kamer daarover binnen een redelijke termijn een brief te sturen.

Veel waarde hechtte de Kamer aan een gelijk speelveld tussen direct writers, banken en adviseurs. De Jager zegde toe dat de eisen ten aanzien van aanbieders gelijk met het provisieverbod in werking zullen treden. Een van die eisen moet zijn het transparant maken van de distributie- en advieskosten. “Dat is geen gemakkelijke opgave, maar ik zal nader bezien of ik daar regels voor kan opstellen”, zegde De Jager toe.

Bij de open norm dat declaraties niet excessief mogen zijn, konden de Kamerleden zich niet veel voorstellen. De minister beloofde in de toelichting op dit artikel een aantal voorbeelden op te nemen om dit te verduidelijken.

Het tijdpad blijft zoals dat eerder is voorgesteld: per 1 januari 2012 een verbod op omzetgerelateerde beloningen ook voor schade, een verbod op excessief hoge declaraties en nieuwe beloningsregels voor gevolmachtigden.

Op 1 januari 2013 treedt het provisieverbod voor financiële producten in werking. Over de fiscale problematiek (aftrekmogelijkheid van de advieskosten bij bepaalde producten en het al dan niet belasten van de advieskosten met btw) volgt in de zomer een apart debat met staatssecretaris Weekers.

GEEN REACTIES