Geen opheldering over beheerkosten pensioenfonds

Minister Kamp geeft geen opheldering waarom PME 450 in plaats van 12 miljoen euro voor vermogensbeheer betaalde. Hij beroept zich op de geheimhoudingsplicht van DNB en AFM.

Als er Kamerbreed schriftelijke vragen gesteld worden dan moet er iets bijzonders aan de hand zijn. Alle fracties in de Tweede Kamer wilden opheldering van de minister over de exorbitant hoge fee die het pensioenfonds van de metaalelektro (PME) – samen met een ander pensioenfonds – voor kosten van vermogensbeheer betaalde aan Mn Services. In plaats van de basisfee van 12 miljoen euro werd een bedrag in rekening gebracht én betaald van 450 miljoen.

De zaak is behandeld voor de rechtbank Rotterdam. De aandacht in de media ging uit naar de passage waarin de rechtbank uitsprak dat het bedrag door DNB als exorbitant hoog werd aangemerkt. Kamp onthult in zijn beantwoording dat deze passage ‘een essentiële typefout kent’. Bedoeld was dat ‘DB’ het bedrag exorbitant hoog vond waarbij DB staat voor het Dagelijks Bestuur van PME.

Wat DNB werkelijk vond over de hoogte van de declaratie blijft verhuld in Het Geheim van het Frederiksplein. Net zoals de AFM heeft DNB in de uitoefening van het toezicht een geheimhoudingsplicht. “Dat betekent dat noch ik”, aldus Kamp, “noch DNB of AFM in het openbaar een uitspraak mag doen over de situatie bij een individueel fonds.”

Deelnemers machteloos

De Kamer heeft ook gevraagd welke middelen en mogelijkheden actieven en gepensioneerden hebben “wanneer zij de utspraak lezen en zich realiseren dat dit hun pensioengeld is?”

Kort gezegd komt het antwoord erop neer dat die mogelijkheden er niet zijn. “Individuele deelnemers hebben zelf geen directe bevoegdheden indien zij een vermoeden van onzorgvuldig of onjuist handelen hebben door het bestuur van het fonds.”
Zij kunnen dit hooguit bij het verantwoordingsorgaan aankaarten. Dat orgaan kan dan proberen intern iets te bereiken en als dat niet lukt moeten zij naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Een tussenweg om de belangen van pensioendeelnemers te dienen is er niet.

Transparantievereisten

Kamp meldt dat de Pensioenfederatie werkt aan een ‘handreiking uitvoeringskosten’ over het boekjaar 2011. Medio november zal die handreiking gepubliceerd worden. De bedoeling is dat daarmee de fondsen op een gestandaardiseerde wijze kunnen rapporteren over de kosten van vermogensbeheer.

Over een meer voor de hand liggende oplossing wordt in de vragen en de antwoorden niet gerept. Het past immers heel goed in het ‘moderne pensioendenken’ om deWft- transparantievereisten ook toe te passen op de pensioenfondsen.

GEEN REACTIES