Geen maatregelen om woningmarkt vlot te trekken

Het kabinet houdt vast aan Regeerakkoord en de Woonvisie. De Jager kiest voor “rust” en niet voor een integrale aanpak. Dat blijkt uit zijn reactie op het Tien Punten Plan dat de PvdA tijdens de algemene financiële beschouwingen heeft ingebracht.

Minister De Jager constateert dat in de koopsector het consumentenvertrouwen nog laag is. Hij overweegt niet dat vertrouwen met extra maatregelen te vergroten, maar integendeel vindt hij ‘vooral rust van belang’. Daarbij past niet een discussie over het fundamenteel herzien van de hypotheekrenteaftrek en het afschaffen van de overdrachtsbelasting, zoals Ronald Plasterk heeft voorgesteld, aldus De Jager. Wel is het kabinet is bezig met hervormingen van de huursector.

Eigenwoningforfait

Voor woningen met een waarde boven één miljoen euro gaat een hoger eigenwoningforfait gelden. Deze maatregel gaat gewoon door, ook als is het betreffende wetsvoorstel van het vorige kabinet ingetrokken. In dat voorstel was voorzien om de grens van één miljoen niet te indexeren. Dat wordt in een nieuw voorstel gerepareerd. Anders zou, aldus de minister, iedereen met een eigen woning boven die grens terecht gekomen zijn. Het huidige kabinet kiest niet voor zo’n sluipende lastenverzwaring voor huizenbezitters.”

Kennelijk verwacht de minister binnenkort een explosieve waardestijging van koopwoningen?!

GEEN REACTIES