Overgangsregeling heffing vruchtgebruik op woningen

Er komt met een overgangsregeling voor de schrijnende gevallen bij de heffing van erfbelasting op vruchtgebruik van woningen.

Het gaat om situaties waarbij ouders een woning overdragen aan hun kinderen, maar daar zelf tot hun overlijden in blijven wonen. De overgangsregeling zal worden gepubliceerd in een beleidsbesluit.

Sinds de herziening van de Successiewet in 2010 moet bij het overlijden van de ouders erfbelasting worden afgedragen over de waarde van de woning op het tijdstip van overlijden. Daarvoor gebeurde dat over de (lagere) waarde van de woning op het moment dat de ouders deze aan de kinderen overdroegen. Deze groep kinderen heeft de woning vaak al jaren in bezit. In veel gevallen hebben zij ook het onderhoud en eventuele verbetering van de woning betaald. Omdat bij de herziening van de Successiewet geen rekening is gehouden met deze groep vindt Staatssecretaris Weekers het logisch om alsnog een overgangsregeling in te voeren. Hij wil dat mensen die voor 1 januari 2010 onder de oude regeling vielen hier gebruik van kunnen blijven maken. Zij kunnen dan alsnog met de fiscus tegen de lagere waarde van de woning afrekenen. Het gaat om enkele honderden gevallen per jaar.

GEEN REACTIES