Friesland Bank gaat op in Rabo organisatie; enige achtergronden

Binnen twee jaar is het merk Friesland Bank verdwenen en zijn de bankactiviteiten geïntegreerd in de lokale Rabokantoren.

In het najaar van 2011 botsten de strategische beleidsvoornemens van Friesland Bank met de barre realiteit. De bank zocht groei in Nederland en dacht gebruik te kunnen maken van het feit dat zij voor de gemiddelde Nederlander ‘uit het niets’ zou komen. Een bank zonder verleden, dus ook zonder de imagobeschadiging die de meeste grootbanken door de financiële crisis opliepen. Friesland Bank ontwikkelde als het ware twee identiteiten. In de eigen provincie is sprake van een echte retailbank, compleet met balies en betaalautomaten. De expansie was gericht op het vestigen van servicekantoren, uitvalsbases van accountmanagers. Die filialen hielden zich niet zozeer met bankzaken bezig, maar meer het adviseren van particulieren in het hogere segment en zakelijke klanten. Voor verzekeringsadvies werd aansluiting gezocht bij Delta Lloyd. Deze verzekeraar nam een belang van 51% in Friesland Bank Assurantiën, die in ruil daarvoor exclusief Delta Lloyd producten zou aanprijzen.

Het was juist dit bedrijfsonderdeel waarvoor Friesland Bank landelijke dekking zocht. Voor de bancaire producten werd in toenemende mate het internet ingezet. Basel 3 heeft nu definitief een eind gemaakt aan de strategische plannen en op termijn ook aan het label. De financiële crisis mag dan niet het imago van de bank geschaad hebben, maar had grote consequenties voor de financiële positie van de bank. Die moest aanzienlijk meer (dure) liquiditeit aanhouden dan in normale marktomstandigheden en dat zette de resultaten van Friesland Bank onder druk. Daarmee wordt het op relatief korte termijn realiseren van de vereiste versterking van het eigen vermogen volgens de nieuwe Basel-3 regels, een onzekere factor.

De situatie was kennelijk zo nijpend dat DNB en NMa in een soort spoedprocedure hun toestemming voor het samengaan al hebben verleend.

De enige aandeelhouder, Stichting Friesland Bank heeft dividend uitgekeerd gekregen, dat bestaat uit cash, aandelen en goederen die behoren tot het Fries erfgoed, zoals de kunstcollectie. De stichting gaat zich nu inzetten om de economische, culturele en maatschappelijke ontwikkeling van de drie noordelijke provincies te ondersteunen.

Totdat de volledige integratie in het Rabonetwerk een feit is blijft van de directie van Friesland Bank alleen Gert van Wakeren in functie. De overige directieleden worden vervangen door Rabofunctionarissen. Voorzitter Kees Beuving stapt over naar de Raad van Commissarissen.

Zaken die nog nader uitgewerkt moeten worden is het belang in Van Lanschot, dat verdeeld is tussen bank en stichting. En de exclusieve advisering van Delta Lloyd-producten door de assurantietak, dat op gespannen voet staat met het Rabobelang in Interpolis.

GEEN REACTIES