Fors hogere UWV-premie personenvervoer en industrie

copyright Pixabay

Werkgevers in de sectoren personenvervoer en algemene industrie gaan in 2018 fors hogere verzekeringspremies betalen aan het UWV.

Dat meldt verzekeringsmakelaar Aon op basis van de nieuwe premies die het UWV afgelopen week bekend maakte. Het gaat om premies voor kortdurende ziekte (Ziektewet) en langdurige arbeidsongeschiktheid (WGA). Gemiddeld genomen blijven de premies ongeveer gelijk, maar de sectorale en individuele premies verschillen sterk van elkaar. Zo stijgt de premie voor meer dan 250 werkgevers in het personenvervoer met meer dan een derde en voor 1.400 werkgevers in de algemene industrie met 30%. Laatstgenoemde kreeg dit jaar al een premieverhoging van 20%.

Er zijn ook werkgevers die juist minder premie gaan betalen, zoals in de hout- en emballage-industrie (goed voor zo’n 600 MKB’ers). Daar dalen de premies voor het tweede jaar op rij flink, met ongeveer 30%.

Convenant
Ten aanzien van de private markt heeft demissionair minister Asscher onlangs een convenant met het Verbond van Verzekeraars gesloten dat ervoor zorgt dat werkgevers niet te maken krijgen met onverwachte premiefluctuaties. “Waarom geen convenant met het UWV?,” vraagt Daniel Rijnbeek, Managing Consultant bij de afdeling Corporate Wellness van Aon Nederland, zich af. “Juist dáár zien we ieder jaar weer grote premiefluctuaties voor het MKB?”

Private markt
Grote werkgevers gaan in 2018 gemiddeld zo’n 6% meer premie betalen aan het UWV, terwijl private verzekeringspremies lijken te stabiliseren, aldus Aon. Veel werkgevers hebben een driejarig contract afgesloten met premiegarantie binnen bepaalde bandbreedtes. Toch zijn de verschillen tussen individuele werkgevers groot. Rijnbeek: “Wij kennen het voorbeeld van een werkgever die nu nog verzekerd is bij het UWV en die in 2018 een premieverdubbeling kan verwachten. Daarom onderzoeken we nu of de private verzekeringsmarkt een betere oplossing voor 2018 kan bieden.” Volgens Aon kunnen private verzekeraars steeds beter met het UWV concurreren. Ruim 15.000 werkgevers kozen in 2017 een private oplossing ten aanzien van de Ziektewet. Voor de WGA zijn bijna 26.000 werkgevers privaat verzekerd. ”

Omdat de private markt met name voor MKB’ers nog geen passende oplossing heeft gevonden, kiezen steeds meer MKB’ers voor het UWV”, aldus Rijnbeek. “De vele innovaties die nu plaatsvinden, moeten tijd krijgen om zich te ontwikkelen.”

Werkgevers die het UWV willen verlaten, moeten dit vóór 1 oktober kenbaar maken aan de Belastingdienst.

GEEN REACTIES