(Findinet) FNV Bondgenoten wijst pensioenakkoord af

Binnen de FNV was afgesproken dat een zekerheidsambitie van 97,5% uitgangspunt zou zijn. Deze is niet terug te vinden; er is nu sprake van ‘vrijheid, blijheid’ bij de fondsen. FNV Bondgenoten vindt dat het conceptpensioenakkoord onvoldoende is op belangrijke punten. Daarom heeft de bond besloten er niet mee in te stemmen. Op de volgende drie punten is het onderhandelingsresultaat onvoldoende:

– zekerheid in het nieuwe stelsel

“Binnen de FNV was afgesproken dat een zekerheidsambitie van 97,5 procent uitgangspunt zou zijn. Deze is niet terug te vinden in de slotteksten; er is nu sprake van ‘vrijheid, blijheid’ bij de fondsen. De fondsen hebben de vrijheid de pensioenen, ook de ruim 800 miljard die al is opgebouwd, te laten meebewegen met de beurzen. FNV Bondgenoten presenteerde een alternatief plan binnen de FNV om op één lijn te komen, met een goede mix van koopkracht en zekerheid. Dit is wel positief beoordeeld door de werkgroep, maar blijkt om onduidelijke redenen de eindstreep niet te hebben gehaald.”

– wat van werkgeverskant wordt geboden

“Risicodeling is belangrijk. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor de pensioenfondsen. De premie, zo is afgesproken, stijgt niet omdat we steeds ouder worden. Dan zou er te weinig loon overblijven voor nu. Als het slecht gaat met de fondsen wil FNV Bondgenoten, net als nu, dat de premies omhoog kunnen gaan (werkgever betaalt tweederde, werknemer eenderde) om de pensioenregeling op peil te houden. In het conceptakkoord is deze afspraak niet vastgelegd.”

– de AOW

“Het kabinet presenteert ‘een sigaar uit eigen doos’. De 0,6 procent extra die de AOW jaarlijks omhoog gaat, betaalt het kabinet uit de ouderenkortingen en -toeslagen, waarop flink bezuinigd gaat worden. Dit treft vooral de mensen met lagere inkomens, want zij zijn grotendeels afhankelijk van de AOW. Ook voor mensen met een lang arbeidsverleden en soms ook zware baan betekent dit dat zij 7,5 procent minder inkomen niet kunnen missen. Dit percentage is binnen de FNV berekend.”

FNV Bondgenoten, die ca. 500.000 leden van de in totaal 1.200.000 FNV-leden vertegenwoordigt – zal een negatief stemadvies uitbrengen.

GEEN REACTIES