FNV-bonden maken gehakt van pensioenakkoord

“We wringen ons in de raarste bochten om nieuwe pensioensystemen te bedenken, omdat dit

Kabinet ons chanteert.” Met deze woorden nemen FNV-bonden afstand van het pensioenakkoord.

Bijna een jaar nadat sociale partners, waaronder het federatiebestuur van de FNV, het pensioenakkoord sloten schrijven zeven FNV-bonden daartegen onoverkomelijke bezwaren te hebben. 

"Zo gaat het niet! De stekker moet uit dit onderhandelingsproces worden getrokken. Op deze manier zwemmen we in een fuik van het Kabinet, de werkgevers en de verzekeraars. Werkgevers zijn gevrijwaard van extra kosten en verantwoordelijkheid voor de pensioenen. Het kabinet chanteert de vakbonden door te dreigen dat, als wij niet doen wat het kabinet wil, er enorme buffers moeten worden aangelegd zodat de pensioenen en rechten van werknemers nooit meer kunnen worden geïndexeerd. "

Het akkoord waar nu aan gewerkt wordt heeft te grote risico’s voor werknemers, aldus de bonden:

"1. We stevenen regelrecht af op een beschikbaar premiestelsel waar alle risico’s bij werknemers en gepensioneerden komen te liggen. Wij zijn bereid om de steeds maar stijgende levensverwachting niet meer op te vangen met hogere premies, maar voor alle andere risico’s dienen werkgevers en werknemers samen de risico’s te blijven dragen.

2. We wringen ons in de raarste bochten om nieuwe pensioensystemen te bedenken, omdat dit Kabinet ons chanteert met onmogelijke eisen t.a.v. de buffers die pensioenfondsen moeten gaan aanhouden. De nu bedachte halve of hele reële pensioensystemen leiden tot afstempeloperaties en/of vele jaren niet meer indexeren. Alleen op kosten van werknemers en gepensioneerden, terwijl werkgevers zijn gevrijwaard. Sommigen stellen nu zelfs voor dat mensen "vrijwillig" hun oude rechten mogen invaren. Als dat waar is betekent dit het einde van ons verplichte collectieve systeem, en zet het de deur open voor overname van de collectieve pensioenen door de particuliere verzekeraars.

3. De indexering van de AOW zou worden verbeterd, zodat werknemers met lage inkomens (en dus een statistisch lagere levensverwachting) toch op 65 jaar zouden kunnen stoppen met werken. Nu blijkt dat dit Kabinet dat alleen maar wil betalen door kostenneutraal de ouderenkortingen af te bouwen. Een sigaar uit eigen doos die voor de aller laagste inkomens ook nog eens slechter uit kan pakken.

4. Langer doorwerken was toch nodig om de economie draaiende te houden? We zien echter geen gedegen oplossingen om ouderen (55+) aan het werk te houden en te krijgen. Dat wordt straks voor ouderen de bijstand i.p.v. een AOW en pensioen."

De bonden willen "dicht bij ons huidige systeem blijven met oplossingen en financiële toetsingskaders met realistische rekenrentes en beleggingsaannames. En natuurlijk dienen Defined Benefit en de risicodeling tussen werkgevers en werknemers het uitgangspunt te blijven".

GEEN REACTIES