Fiscus en AWBZ stimuleren schenkgedrag

Mensen worden meer schenkbewust door de eenmalige fiscaalvrije schenking van een ton voor een huis en de nieuwe AWBZ-regeling.

Uit onderzoek van ING Private & Personal Banking blijkt dat vermogende Nederlanders positief denken over schenken van een deel van hun vermogen aan kinderen of kleinkinderen of een goed doel. Ook blijkt dat vermogende Nederlanders die beter geïnformeerd zijn over de verhoogde eigen bijdrage AWBZ, vaker kiezen voor meer of eerder schenken.

Vermogende Nederlanders die in het verleden een deel van hun vermogen schonken, staan zeer positief tegenover nieuwe schenkingen in de toekomst. Maar liefst 76% overweegt opnieuw een schenking te doen. Vermogende Nederlanders die nog niet eerder een schenking deden, zijn terughoudender: slechts 40% geeft aan een schenking te overwegen. Karien van Gennip, directeur ING Private Banking & Personal Banking: “Uiteraard kan ik niet voor mensen beslissen. Maar niet-schenkers doen er goed aan zich te realiseren dat ze wellicht een aanzienlijk fiscaal voordeel laten liggen. Omdat een erfdeel meer belast wordt dan schenkingen, moeten nabestaanden een groter deel afstaan aan de fiscus.”

Fiscale voordelen steeds belangrijker voor schenking

De meerderheid van de vermogenden overweegt te schenken aan de kinderen (83%) en kleinkinderen (36%). Daarnaast overweegt 20% een schenking aan een goed doel. Bij schenkingen aan familieleden is financiële ondersteuning de belangrijkste reden. Daarnaast worden fiscale voordelen steeds belangrijker. Door te schenken tijdens het leven wordt erfbelasting voorkomen. Karien van Gennip: “Een op de drie ondervraagden ziet fiscale voordelen als de belangrijkste reden om een deel van het vermogen aan familie te schenken tijdens het leven. Dit wordt ook door de overheid gestimuleerd. Zo mag vanaf 1 oktober tijdelijk eenmalig een bedrag van 100.000 euro belastingvrij geschonken worden voor de aankoop van een huis, verbouwing of tussentijdse aflossing. Dit soort maatregelen maakt schenken heel aantrekkelijk.”

AWBZ: meer kennis leidt tot bewuster schenkgedrag

Begin 2013 is de eigen bijdrage voor AWBZ-zorg verhoogd, waarbij een hoger percentage van het vermogen wordt meegeteld in de berekening. Vermogende zorgbehoevenden betalen hierdoor een fors hogere eigen bijdrage. Van de mensen die van plan zijn te schenken, geeft een meerderheid (70%) aan te zullen schenken voordat zij zelf in een AWBZ-instelling terechtkomen. Een waarschijnlijke reden hiervoor is dat door een deel van het vermogen te schenken, de eigen bijdrage mogelijk verlaagd kan worden.

Ondanks de financiële gevolgen die de gewijzigde AWBZ regeling voor hen kan hebben, zijn niet alle vermogende Nederlanders hiervan goed op de hoogte. 29% geeft aan onvoldoende en 13% geeft aan niet bekend te zijn met de veranderingen. Van de ondervraagden zegt 32% het schenkgedrag hierdoor aan te passen. De meerderheid hiervan schenkt eerder of meer. Onder de groep vermogende Nederlanders die wel volledig op de hoogte is, zegt 39% dat de nieuwe AWBZ-regeling van invloed is op hun schenkgedrag.

Vermogende Nederlanders zijn open over schenken. Dit geldt zowel voor het bespreken van het voornemen (65%) als de hoogte van de schenking (82%). Van Gennip: “Schenken wordt steeds meer een thema dat we met elkaar bespreken. We zien zelfs een stijging in het aantal vermogenden dat het geen probleem vindt als ontvangers zelf over een schenking beginnen.”

GEEN REACTIES