Fiscaliteit DC-regelingen moet worden aangepast

AFM is het met TROS Radar eens: De fiscale regelgeving voor beschikbare-premieregelingen sluit niet aan bij de huidige economische omstandigheden.

TROS Radar besteedde aandacht aan het verschil tussen de fiscale behandeling van middelloonregelingen uitgevoerd door pensioenfondsen en van beschikbare premieregelingen van verzekeraars.

“Bij beschikbare premieregelingen mag er van de Belastingdienst minder gestort worden dan bij middelloonregelingen. Het verschil heeft grote gevolgen voor de pensioenopbouw. De Belastingdienst bouwt hier een extra beperking in die niet geldt voor middelloonregelingen. “

Onder gelijke omstandigheden, dus hetzelfde salaris en hetzelfde carrièreverloop, komt het pensioen bij een beschikbare premieregeling bijna 28 procent lager uit dan bij een middelloonregeling.

Bij een middelloonregeling mag er net zoveel premie gestort worden als nodig is om het beloofde pensioen waar te maken, als het maximum van het Witteveenkader (nu 2,25 procent van het salaris) maar niet wordt overschreden.

Bij een premieregeling gaat de Belastingdienst uit van een gemiddeld rendement van 4 procent. DSit is de laatste jaren niet behaald. Daarbij komt dat de fiscus geen rekening houdt met de inflatie en ook niet met de beheerkosten.

‘Rendement van 7% nodig’

In de uitzending betoogde Tim Burggraaf, pensioenconsultant bij Mercer, dat De Belastingdienst zou moeten uitgaan van een gemiddeld rendement van 7 procent.
Namelijk de voorgeschreven 4 procent plus een inflatie van 2 procent plus kosten van ongeveer 1 procent.

Het is niet realistisch dat dit gemiddelde rendement van 7 procent altijd wordt behaald. Helemaal niet omdat de wet ook voorschrijft dat er in de laatste jaren voor het pensioen heel voorzichtig wordt belegd.

Dat betekent dus dat er niet genoeg premie gestort kan worden in de regeling om een goed pensioen te bereiken. Mercer heeft voor Radar het verschil berekend. Bij gelijke omstandigheden is het pensioen van de beschikbare premieregeling zo’n 28 procent lager dan bij een middelloonregeling.

AFM is het met TROS Radar eens

De AFM onderschrijft de kritiek op het fiscale regime: “Ook de keuze voor een bepaalde premiestaffel heeft invloed op de hoogte van een pensioen op basis van een beschikbare-premieregeling. De AFM signaleert dat de bestaande fiscale regelgeving voor premiestaffels in beschikbare-premieregelingen niet goed aansluit bij de huidige economische omstandigheden. Hierdoor is er een extra risico voor de pensioenopbouw, en wordt de pensioenopbouw in deze regelingen meer beperkt dan in uitkeringsregelingen.”

GEEN REACTIES