‘Fiscale voorschriften DC-regelingen volledig achterhaald’

bron: Brand New Day

Het fiscaal kader voor pensioenpremieregelingen is een achterhaald keurslijf, stelt Jan Willem Hoitsma van pensioenverzekeraar Brand New Day.

Dit komt doordat deze regels zijn gebaseerd op het fiscale kader van een uitkeringsregeling (DB). De politiek moet volgens hem toe naar één simpel kader dat onafhankelijk is van het type regeling. Hoitsma, verantwoordelijk voor de collectieve regelingen bij Brand New Day waaronder de ppi, doet zijn uitspraken in een opinieartikel in het meinummer van het magazine van FD Pensioen Pro.

Afromen
Een van de knellende regels is volgens Hoitsma dat wanneer het beschikbare pensioenkapitaal binnen een DC-regeling groter is dan het fiscaal maximale middelloon pensioen, het surplus moet worden uitgekeerd aan de verzekeraar of de werkgever. Hoitsma vindt dat ‘niet uit te leggen’ aan een pensioendeelnemer. ‘Juist als zijn beleggingen het goed doen, moet de deelnemer het overschot inleveren bij pensioenuitvoerder of werkgever.’

Rendement
Deze afroomverplichting druist volledig in tegen recente ontwikkelingen bij de premieregelingen, aldus Hoitsma. ‘Deze ontwikkelingen beogen juist het beleggingsrendement in premieregelingen te maximaliseren. Denk aan de komst van goedkopere en efficiëntere uitvoerders zoals pensioenpremie-instellingen, betere lifecycles en de verlenging van de beleggingshorizon met doorbeleggen na pensioendatum.’

Loslaten
Hoitsma zou het een ‘doorbraak’ vinden als de wetgever de fiscale koppeling tussen premieregelingen en DB-regelingen loslaat. Bij premieregelingen wordt dan de hoogte van de premie bepalend voor de pensioenopbouw en niet de hoogte van de opgebouwde aanspraken. ‘Gewoon, een vaste leeftijdsonafhankelijke premie als percentage van de pensioengrondslag.’

Een vlakke premie levert volgens Hoitsma de meest efficiënte beleggingen op, doordat een groter gedeelte van de premie-inleg door de langere beleggingshorizon offensiever kan worden belegd. Dat geeft bovendien ‘geen gedoe’ met ongelijke behandeling naar leeftijd, vindt de Brand New Day-directeur. Bij de vormgeving van een nieuw pensioenstelsel moet de politiek volgens Hoitsma daarom nadrukkelijk oog hebben voor de knellende fiscale kaders, regelingneutraliteit, eenvoud en een level playing field voor alle typen uitvoerders en regelingen.

GEEN REACTIES