Fiscale strop dreigt voor duizenden woningeigenaren

Voor vele duizenden woningeigenaren met een spaar- of levenhypotheek dreigt een fiscale strop zonder dat zij zich daarvan bewust zijn.

Met die waarschuwing komen de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) en het Verbond van Verzekeraars. Volgens beide organisaties ontstaan onduidelijkheid en problemen voor zowel consumenten als financieel adviseurs als de overheid ondanks de brede roep om invoering van een integraal pakket voor de woningmarkt per 1 januari 2014, toch de fiscale regels al per 1 januari wijzigt.

Als het aan het kabinet ligt, kunnen woningeigenaren vanaf volgend jaar hun spaar- of levenhypotheek niet meer overhevelen van box 3 naar box 1 (Kapitaalverzekering Eigen Woning). Dit betekent dat de woningeigenaar over de opgebouwde waarde van zo’n verzekering elk jaar 1,2 procent belasting moet betalen, voor het deel dat de fiscale vrijstelling (in box 3) overstijgt. Concreet: als de waarde 50.000 euro boven de vrijstelling uitkomt, komt dit neer op 600 euro extra belasting per jaar. En dat bedrag neemt toe naarmate de waarde in de verzekering groeit. Dit staat op gespannen voet met het kabinetstreven bestaande hypotheken ongemoeid te laten.

Woningeigenaren kunnen aan deze fiscale strop ontkomen, door van de verzekering in box 3 een Kapitaalverzekering Eigen Woning te maken. In de praktijk laat de huiseigenaar deze wijziging pas doorvoeren zodra de waarde van de verzekering boven de vrijstelling in box 3 uitkomt. Want dat is het moment dat hij belasting moet betalen over de waarde van de verzekering. Door het kabinetsvoornemen vervalt deze mogelijkheid na 1 januari. Als het voorstel wordt aangenomen, ontbreekt voldoende tijd voor goede advisering, informatievoorziening en eventuele aanpassingen.

Vele partijen hebben inmiddels het kabinet en de Kamer opgeroepen een samenhangend pakket aan duidelijke maatregelen voor de woningmarkt in te voeren per 1 januari 2014, en af te zien van invoering van ingrijpende deelmaatregelen per 1 januari 2013. Indien onverhoopt toch wordt besloten diverse deelmaatregelen reeds per 1 januari aanstaande in te voeren, zal voor deze specifieke problematiek een overgangsmaatregel getroffen moeten worden die klanten de tijd geeft om de hypotheek aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Het Verbond en OvFD vinden het zorgelijk dat het kabinet de Tweede Kamer heeft laten weten “geen redenen te zien” om deze groep huiseigenaren tegemoet te komen. “Dat is onbegrijpelijk”, aldus OvFD en Verbond van Verzekeraars.

GEEN REACTIES