Fiscale mogelijkheden bij schenking worden onvoldoende benut

Tweederde van de vermogende Nederlanders kan meer gebruik maken van de fiscale mogelijkheden om te schenken als ze een lange termijn schenkingsplan zouden hebben.

Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van de ING. De belangrijkste reden om niet te schenken is dat de ondervraagden controle willen houden over het geld. Er zou meer geschonken worden als de fiscale vrijstellingen ruimer zouden zijn.

Minder schenken door recessie

De recessie maakt dat veel vermogenden zich zorgen maken over hun oudedagsvoorziening. Als gevolg hiervan schenken zij minder. De hoogte van de geschonken bedragen is vaak gelijk aan de hoogte van de fiscale vrijstellingen. Het bedrag dat de vermogenden het meeste schenken is €5.000, wat overeenkomt met de jaarlijkse schenking die zij belastingvrij aan hun kinderen mogen doen. Karien van Gennip, directeur Private Banking & Beleggen bij de ING: “Zeker bij vermogens boven €100.000 is het verstanding om een schenkingsplan op te stellen, echter tweederde van de vermogende Nederlanders heeft geen schenkingsplan. In het schenkingsplan leg je vast hoe en wanneer je aan wie gaat schenken in een bepaalde periode, mede om de fiscale mogelijkheden optimaal te benutten.”

Kinderen mogen niet rekenen op schenking

Ruim 40% van de ondervraagden is voorzichtig met schenken omdat zij hun kinderen niet willen verwennen”, aldus Van Gennip. “Zij willen willen hun kinderen leren de waarde van geld goed in te schatten.” Toch zijn kinderen de voornaamste bestemming voor een schenking bij 86% van de respondenten.

Ruim de helft (55%) van de vermogenden schenkt om hun kinderen financieel te ondersteunen bijvoorbeeld bij hun studie of bij de aankoop van een huis. Bijna een derde (29%) van de schenkingen vindt plaats in verband met fiscale voordelen.

Bekend met fiscale vrijstelling bij schenken

Ruim een derde zou meer schenken bij een minder zware fiscale belasting. Van Gennip: “Vermogenden weten erg goed welke bedragen zij bij leven belastingvrij mogen schenken. Zo is 91% ermee bekend dat zij hun kinderen jaarlijks circa €5.000 mogen schenken en weet 84% dat kinderen in de leeftijd tussen 18 en 35 eenmalig circa €24.000 mogen ontvangen.” Iets minder bekend (64%) is dat zij hun kinderen in diezelfde leeftijdscategorie eenmalig voor huis of studie ongeveer €50.000 kunnen schenken. Ook weet 69% van de vermogenden dat zij hun kleinkinderen en derden jaarlijks ongeveer € 2.000 mogen schenken.

Meerderheid schenkt liever nu dan na overlijden

Een meerderheid van de vermogenden schenkt liever bij leven dan dat zij het vermogen laten vererven (56%). Van Gennip: “De helft van de vermogende Nederlanders doet geen schenking met als belangrijkste reden dat ze controle willen houden over het geld. Voor deze mensen kan het interessant zijn om te schenken ‘op papier’, waardoor de kinderen nog niet over het geld kunnen beschikken. Met een ‘uitsluitingsclausule’ zorg je ervoor dat een erfenis of een schenking alleen aan uw kinderen toekomt en niet aan anderen zoals aangetrouwde personen.”

Piet Eichholtz, hoogleraar vastgoedfinanciering aan de Maastricht University pleit ervoor dat banken hypotheekproducten ontwikkelen die rekening houden met de schenkingsfaciliteit (zie Overheid biedt faciliteiten voor nieuwe hypotheekvormen).

GEEN REACTIES