Financiële scan voor pensioenadviseurs

Nog voor de officiële start en samenvoeging van PPN en Pensioendesk ´nieuwe stijl´ per 1 september 2010 komt de nieuwe organisatie met een financiële scan voor pensioenadviseurs. PPN/Pensioendesk heeft, in navolging op haar uitgebrei Ondanks het feit dat de AFM binnen de leidraad 2e pijler pensioenadvisering hier 2 hoofdstukken aan besteedt, is het voor de adviespraktijk nog steeds onduidelijk hoe ver en in welke mate de financiële positie van de werkgever onderzocht dient te worden. Dit geldt overigens ook voor de werkingssfeer van bedrijfstakpensioenfondsen en de al dan niet verplichte deelname door een werkgever.PPN/Pensioendesk wil bepaalde dossiers en twijfelgevallen voorleggen aan de AFM om meer duidelijkheid af te dwingen. De huidige open norm en de specifieke uitgangspunten die in de AFM-leidraad zijn benoemd, kunnen zeer vervelende consequenties hebben voor zowel uitvoerders als adviseurs.

GEEN REACTIES