“Fijn dat we verzekerd zijn”: grote publiekscampagne van Verbond

Een 3 jaar durende campagne op onder meer tv, radio en internet gaat de consument weer bewust maken van het (maatschappelijk) belang van verzekeringen .

Wat zou er nog mogelijk zijn in een wereld zonder verzekeringen? Dat is de vraag die centraal staat in een intensieve publiekscampagne van het Verbond van Verzekeraars. Dat is weinig tot niets natuurlijk. De economie zou plat liggen en de consument zou geen stap meer kunnen zetten en geen enkele eenvoudige handeling meer kunnen verrichten.

Het lijkt een open deur, maar deze realiteit is door de publiciteit rond de verzekeringsbranche naar de achtergrond geraakt. De campagne wil dat mensen zich weer bewust worden welke rol verzekeringen spelen in het leven van alledag.

“Dat willen we bereiken door de positieve associatie met verzekeringen te benadrukken; verzekeringen van noodzakelijk kwaad naar groot goed”, legt algemeen directeur Richard Weurding uit. “Vooral op een luchtige manier, niet door angst in te boezemen”, wijst hij naar de emaillen bordjes van allang verdwenen verzekeringmaatschappijen waarop iemand zijn arm verlies in een drukpers of een bewoner zijn huis ziet afbranden. Los van wat over verzekeringen wordt gezegd en geschreven”, gaat hij verder, “hebben mensen vaak negatieve gedachten over verzekeringen alleen al omdat zij die in verband brengen met de risico’s en schades die dreigen. Die verbanden zul je niet terugvinden in de campagne.”

Inderdaad is het Verbond erin geslaagd de luchtige toon te vinden, blijkt uit de preview van de televisiespot. Die is eerder vermakelijk en goed voor een glimlach en datzelfde geldt voor de radioreclames.

“We leggen niet de focus op bepaalde verzekeringsproducten”, benadrukt Weurding.

“Het is geen verkoopcampagne en ook geen imagocampagne. Het imago kunnen verzekeraars niet verbeteren met woorden, maar alleen met daadwerkelijk gedrag. Met het leveren van concreet bewijs aan hun klanten en daar werken alle maatschappijen hard aan. We hebben grote en belangrijke stappen gemaakt in het kader van VerzekeraarsVernieuwen. De oude cultuur die nog aan ons kleeft is helemaal verdwenen. Nu is het moment dat we als verzekeraars met recht zelfbewust het hoofd uit de schoot kunnen halen om het belang van verzekeringen te benadrukken. ”

De actie start met vanaf vandaag met de televisiecommercial ‘Een romantisch diner’ op de publieke en RTL-zenders, gevolgd door radiospots waarin wordt ingegaan wat een wereld zonder verzekeringen in feiten en cijfers betekent, zoals ‘in een wereld zonder verzekeringen zouden vijf miljoen mensen niet in een eigen huis kunnen wonen’ of ‘… zouden er elke dag opnieuw 3.000 beschadigde auto’s langs de weg bij komen’. Telkens met de pay off ‘Fijn dat we verzekerd zijn’.

Fijndatweverzekerdzijn.nl is ook de naam van de website die de campagne gaat ondersteunen met filmpjes, vragen en antwoorden en blogs. Het Verbond begrijpt dat consumenten niet zullen nalaten daar ook zaken als de ‘woekerpolis’ aan de orde te stellen. “We duiken daar niet voor weg”, zegt Weurding. “Integendeel, we hebben daar al pro actief op geacteerd door dit onderwerp in onze vragen en antwoorden te verwerken. Verderop in de campagne zullen we de ruimte voor de dialoog breder maken en worden de boodschappen ook steeds persoonlijker.”

Die dialoog rond de maatschappelijke rol van verzekeringen gaat natuurlijk gevoerd worden met consumenten, maar ook met andere ‘stakeholders’ (denk aan politici, bestuurders en toezichthouders).

GEEN REACTIES