FFP: Vakbekwaamheidsbouwwerk is teveel productgericht

In het wetsvoorstel beschouwt de wetgever productbemiddeling nog steeds als onlosmakelijk een onderdeel van de adviestaak.

Voor de FFP is dit volstrekt onbegrijpelijk”, zei FFP-voorzitter Marc van Poeteren tijdens het FFP Congres 2012. “Dit is toch in flagrante tegenspraak met alles wat wij als branche beogen?”

In zijn toespraak noemde Van Poeteren het aanstaande provisieverbod per 1 januari “een volstrekt unieke mijlpaal voor onze sector. Immers, nog geen tien jaar geleden was het ronduit verboden voor een financieel adviseur om zich anders dan op provisiebasis te laten belonen! In één decennium gaan we van een provisiegebod naar een provisieverbod.” De FFP juicht de ontwikkeling toe. “Met deze fundamentele beleidswijziging wordt onze vereniging op haar wenken bediend. De FFP heeft door de jaren heen steevast gepleit voor een strikte scheiding tussen onafhankelijke objectieve advisering van de cliënt en de verkoop van financiële producten en daarmee voor het loslaten van de koppeling van financieel advies en beloning door de productleverancier. Dat komt naar onze mening de financiële advisering ten goede en op langere termijn het vertrouwen van de consument in de financieel adviseur.”

Van Poeteren constateert dat het nieuwe tijdperk van provisieloos financieel advies veel praktische consequenties met zich mee zal brengen.

“Niet alleen vergt het een andere manier van denken en omgaan met de cliënt, maar ook, en dat is zeker niet minder belangrijk, een nieuw businessmodel voor zowel aanbieders als de financieel adviseur.  Voor gecertificeerd financieel planners is dat geen nieuws: FFP-leden zijn allang gewend om provisieloos te werken. Wij verkopen immers geen financiële producten; ons product is ons financieel advies!”

Algemene zorgplicht in Wft

De FFP-voorzitter toonde zich verder sceptisch ten aanzien van de door demissionair minister Jan Kees de Jager voorgestelde algemene zorgplicht voor banken en verzekeraars. “Of dit initiatief nu het ‘ei van Columbus’ is, waagt de FFP te betwijfelen. Vertrouwen, en zeker dat van de kritische en mondige consument van vandaag, komt te voet en gaat te paard. Naar de mening van de FFP wordt het vertrouwen van de consument alleen teruggewonnen als de adviseur aan de hand van een goed inzicht in en overzicht van de financiële positie van de klant tot een integraal, integer en transparant advies komt. De behoefte daaraan is levensgroot, blijkt ook uit consumentenonderzoek.”

GEEN REACTIES