Factsheet periodieke vaste daling bij een variabele pensioenuitkering bekend

© Pixabay

De Wet verbeterde premieregeling staat toe dat miv 1 september pensioenkapitaal wordt gebruikt voor de aankoop van een variabele pensioenuitkering. DNB heeft nu de factsheet over het toepassen van een periodieke vaste daling bij een variabele pensioenuitkering gepubliceerd.

De hoogte van de variabele pensioenuitkering wordt bepaald door een periodieke vaste daling. Met zo’n vaste daling zou, bij realisatie van het verwachte rendement op de beleggingen, een minimaal gelijkblijvend uitkeringsverloop bereikt kunnen worden gedurende de uitkeringsfase.

De periodieke vaste daling wordt in de Pensioenwet gemaximeerd. De daling bedraagt ten hoogste 35% van het verschil tussen de risicovrije rente en de parameter voor het rendement op beursgenoteerde aandelen. Daarnaast is bepaald dat de vaste daling van de pensioenuitkering ook niet groter mag zijn dan consistent is met het beleggingsbeleid van het fonds.

Bovenstaande houdt in dat de vaste daling niet groter mag zijn dan het verwachte overrendement op de beleggingsportefeuille, dat wil zeggen het verschil tussen het verwachte portefeuillerendement van de feitelijke beleggingsmix en de risicovrije rente. En daarnaast geldt dat de maximale vaste daling wordt afgestemd op een mix van 35% aandelen en 65% risicovrije vastrentende waarden, als de beleggingsmix van het fonds risicovoller is, bijvoorbeeld doordat meer dan 35% in aandelen is belegd.

Nadere toelichting is te vinden op de site van DNB.

(DNB)

GEEN REACTIES