Extra regels beheerst beloningsbeleid pensioenfondsen

Het beloningsbeleid moet niet aanzetten tot het nemen van onaanvaardbare risico’s als het gaat om beleggingresultaten.

Pensioenfondsen moeten zorgvuldig omgaan met beloningen aan hun bestuurders en een beloningsbeleid opstellen. Ook moeten fondsbestuurders en toezichthouders voldoende tijd hebben voor het uitvoeren van hun taken. Daarvoor zijn regels gemaakt. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De maatregelen zijn een uitwerking van een breder wetsvoorstel dat tot doel heeft het bestuur van pensioenfondsen te versterken. Met dit wetsvoorstel wordt de deskundigheid van pensioenfondsbesturen en het interne toezicht verstevigd.

Versterking van het bestuur van pensioenfondsen is belangrijk omdat het besturen van pensioenfondsen steeds complexer wordt. Bijvoorbeeld de stijgende levensverwachting en de gevolgen van de financiële crisis voor de verplichtingen (dekkingsgraden) van de pensioenfondsen stellen steeds hogere eisen aan fondsbestuurders. Deelnemers moeten er op kunnen rekenen dat hun fondsbestuurders hier mee om kunnen gaan.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden.

GEEN REACTIES