Ergo wil polis voor moeilijk verzekerbare levenrisico’s

Bij een medisch of psychische gesteldheid die vaak voorkomt is het mogelijk om een aparte levensverzekering te ontwikkelen, waarbij de premie is afgestemd op het werkelijke risico.

Ergo Nederland heeft het voornemen om polissen te ontwikkelen voor moeilijk verzekerbare levenrisico’s. Uit onderzoek is haar gebleken dat het intermediair daaraan behoefte heeft.

34% van het intermediair heeft in 2010 te maken gehad met klanten die een levensverzekering wilde afsluiten maar door aanbieders niet, of slechts op speciale condities, werden geaccepteerd in verband met lichamelijke of geestelijke gesteldheid. Dit blijkt uit een digitaal onderzoek waaraan 774 financiële dienstverleners hebben deelgenomen. 677 respondenten adviseerden levensverzekeringen.

79% van de financiële dienstverleners die hebben deelgenomen aan het onderzoek geven aan dat zij dit type verzekeringen in hun advisering zouden meenemen indien dit type verzekeringen op de markt komen. Afhankelijk van het risico vindt 36% van de respondenten een premietoeslag van 20% tot 30% ten opzichte van de premies voor reguliere risico’s acceptabel. 38% van de respondenten geeft een maximale bandbreedte van 30% tot 50% acceptabel te vinden.

“Nederland telt tientallen verenigingen en stichtingen die zich richten op mensen met specifieke klachten. Indien er onder deze zogenaamde patiëntenplatforms organisaties zijn die regelmatig geconfronteerd worden met berichten dat hun leden niet of slechts tegen zeer belastende voorwaarden een levensverzekering kunnen aanschaffen, dan staan wij open voor overleg”, aldus Theo Oskam, directeur van de Nederlandse vestiging van ERGO. “Samen met onze herverzekeraar willen we dan onderzoeken of door bundeling van risico’s toch een levensverzekering tegen draagbare condities kan worden aangeboden.”

GEEN REACTIES