Elk financieel advies moet vrijgesteld worden van btw

FFP-voorzitter Van Poeteren: рOf dit advies tot aanschaf van financiële producten leidt, mag geen rol spelen.с

“Overheid en financieel planners moeten alles in het werk stellen om de financiële zelfredzaamheid van de consument te bevorderen. De overheid kan daartoe fiscale maatregelen treffen om de toetredingsdrempel naar de financieel planner te verlagen. Leden van de Vereniging FFP moeten het financieel bewustzijn van de consument vergroten.”Aldus –voorzitter Marc van Poeteren tijdens het FFP-congres.

Hij uitte zijn bezorgdheid over de financiële positie van veel huishoudens in ons land. Hij pleitte opnieuw voor nieuwe fiscale wet- en regelgeving, opdat elke Nederlander een betaalbare financieel planner in de arm kan nemen. “Uw financieel advies zou tot het basisrecht van elke burger moeten behoren”, sprak hij de zaal toe. Hij sprak zijn teleurstelling uit over de huidige fiscale wetgeving en de jongste publicatie van de Belastingdienst over distributie-en advieskosten. “Hoe kun je daarin propageren dat advies en product strikt gescheiden moeten zijn, terwijl je tegelijkertijd financieel advies gekoppeld aan de aanschaf van een financieel product fiscaal bevoordeelt ten opzichte van financieel advies dat los staat van het product. Dat is toch volslagen onbegrijpelijk!”

Van Poeteren benadrukte dat de overheid met een gewijzigd fiscaal beleid de zo gewenste zelfredzaamheid van consumenten kan bevorderen. Hij pleitte daarom opnieuw voor de fiscale aftrek van de kosten van financieel advies. Ook zou de factuur vrijgesteld moeten zijn van BTW-heffing. “Of dit advies nu wel of niet tot aanschaf van financiële producten leidt, zou hierin geen rol mogen spelen.” De FFP-voorzitter vindt dat de overheid nog te vaak op twee gedachten hinkt. “Te vaak is haar beleid productmatig ingestoken en ontbreekt een integrale visie. Terwijl het anders kan. Bijvoorbeeld met een wettelijk vakbekwaamheidsbouwwerk dat uitgaat van life events. Dat zal niet een, twee, drie realiseerbaar zijn, maar toch is het zaak om nu een stip op de horizon zetten.”

Financieel bewustzijn

De voorzitter deed een oproep aan de FFP-achterban om – waar mogelijk – bij te dragen aan het vergroten van het financieel bewustzijn van de consument. “Wie zich meer bewust wordt van zijn financiële positie, krijgt meer zicht op zijn portemonnee. Hierin ligt een schone taak weggelegd voor u. Juist in deze financieel woelige tijden kunt u de vertrouwenspersoon zijn die de consument kan ontzorgen, door orde te brengen in zijn financiële huishouding en daardoor rust in zijn hoofd. Ik roep u op om – daar waar mogelijk – uw vakkennis en expertise in te zetten voor pro bono-advisering als uiting van onze betrokkenheid bij de samenleving.”

Convenant

Van Poeteren stelde voor om – zonodig – een convenant met overheid en beroepsverenigingen te sluiten, zodat de financieel planner kan uitgroeien tot een geaccrediteerde ‘financiële huisarts’, die de financiële gezondheid van de klant controleert. “De financieel planner zal dan – om in de beeldspraak te blijven – voortdurend moeten willen toetsen of het voorgeschreven medicijn, het financieel plan, aanslaat en geen vervelende bijwerkingen heeft. Dat tot welzijn van de klant.”

In dat verband pleitte hij ook voor het centraal registreren van de beroepsintegriteit van alle financiële professionals. “De huidige bankierseed, en de voorgenomen uitbreiding ervan naar lagere echelons dan de bestuurders, is een stap in de goede richting. Echter, een gedragscode zonder afdoend toezicht op de naleving ervan, dreigt in de optiek van de FFP tot een lege huls te worden.”

GEEN REACTIES