Einde aan seniorenkeuring klein vaarbewijs

Per 1 juli 2014 komt een einde aan de seniorenkeuring voor het klein vaarbewijs voor de pleziervaart.

Op dit moment zijn senioren vanaf 70 jaar verplicht elke 5 jaar een eigen verklaring te overleggen, waarop een medische keuring kan volgen. Die beperking van de geldigheidsduur van het klein vaarbewijs wordt afgeschaft.

De ministerraad heeft dat besloten op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Het schrappen van de seniorenkeuring volgt op een advies van de VAMEX, de organisatie voor vaarbewijs- en marifoonexamens.

Ouderen worden steeds vitaler, de maatregel heeft geen significante betekenis voor de veiligheid op het water en leidt tot een vermindering van administratieve lasten.

Alleen voor pleziervaart langer dan 15 meter, of schepen die sneller kunnen dan 20 kilometer per uur, is een vaarbewijs voorgeschreven. Voor het overgrote deel van de recreatieve vaart is geen vaarbewijs nodig.

GEEN REACTIES