Eenvoudige financiële producten toekomst SNS Bank

De toekomstige profilering van SNS Bank laat zich omschrijven als een veilige retailbank die eenvoudige en transparante financiële producten aanbiedt op het gebied van hypotheken, sparen en betalen. Hierbij maakt de bank gebruik van vier merken met elk een eigen identiteit: ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS. Door een ‘single backoffice’, een krachtige IT-organisatie en een centrale staforganisatie kan SNS Bank effectief en efficiënt werken.

Dit komt naar voren in een brief van minister van Financiën aan de Tweede Kamer over de toekomst van SNS Bank. De brief wordt begeleid door een advies van Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI) inzake de toekomstopties voor SNS Bank.

Het advies van NLFI inzake de toekomstopties voor SNS Bank is mede tot stand gekomen op basis van intensief contact met SNS Bank. De missie van SNS Bank, ‘bankieren met de menselijke maat’, sluit aan bij de maatschappelijke oproep om invulling te geven aan dienstbaar bankieren. Om deze missie waar te maken heeft SNS Bank een ambitie geformuleerd vanuit het principe van ‘gedeelde waarde’: het optimaliseren van nut voor klanten, verantwoordelijkheid voor de maatschappij, zingeving voor medewerkers en rendement voor de aandeelhouder(s). De komende jaren zal SNS Bank zich richten op het realiseren van deze ambitie. Voor alle activiteiten van SNS Bank wordt het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank leidend.

De minister van Financiën onderschrijft de conclusies van NLFI dat het te vroeg is om een besluit te nemen over de toekomst van SNS Bank en dat uitvoering van het strategisch plan van SNS Bank geen toekomstopties uitsluit.

“Wij ervaren het advies van NLFI over de toekomst van onze bank als steun voor de maatschappelijke koers die wij willen varen. SNS Bank heeft een sterke uitgangspositie om de komende jaren het strategisch plan, gericht op versterking van onze maatschappelijke identiteit, verdere verbetering van onze bedrijfsvoering door focus op eenvoud en efficiency, en een aangescherpt innovatiebeleid, te verwezenlijken. Daarnaast zullen wij, in overleg met onze aandeelhouder, potentiële beleggers, toezichthouders en medewerkers, onze toekomstopties onderzoeken.”, aldus Maurice Oostendorp, directievoorzitter van SNS Bank.

(Bron: Ministerie van Financiën)

GEEN REACTIES