Een vraag aan NMa kan tegen je gebruikt worden

Een ondernemer maakt afspraken met een aantal organisaties en vraagt via de infolijn aan de NMa of die door de beugel kunnen. In plaats van door te verwijzen naar een gespecialiseerd advocaat, vraagt de NMA de stukken op te sturen. 

De ondernemer doet dat in het vertrouwen geïnformeerd te worden over de juridische mogelijkheden. In plaats daarvan start NMa een boekenonderzoek en legt een maatregel op.

De ondernemer dient een klacht in bij de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman concludeert dat de NMa tekort was geschoten in de informatievoorziening over zijn toezichthoudende taak. Ook vindt hij dat de NMa direct had moeten verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat en dat de NMa bij zijn besluit om een onderzoek te starten niet genoeg rekening had gehouden met de belangen van verzoekster.

De Nationale ombudsman oordeelt dat het vereiste van fair play hierdoor geschonden was. Hij acht de onderzochte gedraging op dit punt niet behoorlijk. Reactie NMa

Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa: "Wij nemen het rapport van de Nationale ombudsman zeer serieus. Het rapport bevestigt dat we alert moeten blijven op de manier waarop ondernemers contact kunnen opnemen met de NMa. Contacten met ondernemers zijn immers van groot belang voor de effectiviteit van de NMa."

De NMa stelt al voordat de Nationale ombudsman zijn rapport uitbracht, begonnen te zijn me het doorvoeren een aantal wijzigingen in de communicatie met ondernemers. De informatie over de informatie- en tiplijn op de website is aangepast; er wordt nu duidelijk aangegeven dat de NMa geen juridisch advies geeft, en dat alle verstrekte informatie gebruikt kan worden bij toezichtstaken. Daarnaast krijgen bellers nu eerst een bandje te horen waarin gezegd wordt dat de NMa de informatie kan gebruiken voor haar toezichtstaak. Ten slotte zijn ook de protocollen voor de medewerkers van de informatie- en tiplijn aangepast. Telefonisch en per mail geven zij expliciet aan op welke dienstverlening van de NMa een onderneming kan rekenen.

GEEN REACTIES